Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Žiacke práce

Práce na počítači

 

 

POZVÁNKY

Práce žiakov na informatike (vyučujúca PaedDr. Adela Jureníková)

Simonka Matejková, 7. trieda-Pozvánka na vianočný volejbal, Kristínka Šamajová, 7. trieda-Pozvánka na Vianočný jarmok

ZIMNÉ PRANOSTIKY

Práce žiakov na informatike (vyučujúca PaedDr. Adela Jureníková)

Maťka Zboranová, 5. trieda, Erik Koban, 5. trieda, Barborka Cupanova, 5. trieda

LISTY MIKULÁŠOVI

Práce žiakov na krúžku Informatika (vedúca krúžku PaedDr. Adela Jureníková)

Robo Moravík, 4. trieda, Miško Fatura, 3. trieda, Benko  Lališ,  3.trieda, Adam Beník, 3. trieda, Roman Sakala, 4. trieda, Michal Šamaj, 4.trieda, Kristián Jandúch, 4. trieda, Peter Matejka, 4. trieda, Jaromír Cabadaj, 4. trieda