Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

 • Oznam o testovaní piatakov - T5 2019

  Oznam o testovaní piatakov - T5 2019

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.

  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

  udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka ZŠ z organizačných dôvodov na deň

   20. 11. 2019 (streda) riaditeľské voľno.

  Dôvodom je celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2019. Žiaci sú na tento deň odhlásení z obeda.

 • Turnaj vo vybíjanej mladší žiaci

  Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy sa vo štvrtok 14. 11. 2019 zúčastnili prvého kola vo vybíjanej, ktoré sa uskutočnilo na súkromnej  ZŠ DSA v Považskej Bystrici.

  Za súperov mali výber žiakov zo ZŠ DSA Považská Bystrica a žiakov zo ZŠ Pružina. Víťaz tohto kola postupuje v súťaži ďalej. Nám sa postúpiť nepodarilo.

  Aj napriek tomu za prípravu a reprezentáciu našej školy ďakujeme týmto žiakom: Cabadajovej Timei, Cedzovej Alžbete, Peťkovej Lei Michaele, Šmulíkovej Petre, Zboranovej Eve, Bulíkovi Filipovi, Kurnocíkovi Samuelovi, Hrebičíkovi Šimonovi, Říčkovi Davidovi z tretej triedy a Buriancovej Soni, Baštekovej Miroslave, Truchlíkovi Davidovi, Slosarčíkovi Lukášovi a Zboranovi Adamovi zo štvrtej triedy.

 • Deň jablka v ŠKD

  Do galérie Deň jablka v ŠKD boli pridané fotografie.

  Deň jablka sa v ŠKD niesol v duchu príprav ovocného šalátu, z viacerých druhov veľmi chutného ovocia. Deti si vlastnoručne všetko očistili, ošúpali, pokrajáli a nakoniec popapkali. Nezostal ani jediný kúsoček a všetci si veľmi pochutnali na takto samostatne pripravených dobrotách. Okrem vitamínovej bomby si deti z ŠKD Deň jablka pripomenuli aj inými praktickými aktivitami a to napríklad: - výrobou papierových jabĺčok a ďalších kreativnych foriem zábavy spojených s týmto dňom. Za príjemne strávený deň s našimi deťmi im veľmi pekne ďakujeme, vychovávateľky ŠKD.

 • Návšteva DSS v Papradne - ŠKD

  Do galérie Návšteva DSS v Papradne - ŠKD boli pridané fotografie.

  Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už niekoľko desaťročí. Práve preto sa aj deti zo školského klubu rozhodli potešiť starkích, spevom, básničkami, Papradňanskými piesňami a nakoniec im odozvdali vlastne vyrobené darčeky, ktoré s láskou počas uplynulých dní v ŠKD sami vyrábali. Starkí v DSS Papradno boli veľmi šťastní a odmenili deti nielen svojim potleskom, ale aj sladkou odmenou...  Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii tejto kultúrnej akcie. S vďakou  - vychovávateľky ŠKD.

   

 • Mesiac úcty k starším

  Mesiac úcty k starším

       Október je mesiac, kedy si pripomíname starších ľudí. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sme sa mali lepšie. Úcta k našim starým otcom a k našim starým mamám.

          Aj tento rok ďakujeme našim žiakom z detskej folklórnej skupiny Podžiaranček a dievčatám zo Speváckeho krúžku, ktorí v nedeľu 13.10.2019 v kultúrnom dome vyjadrili vďaku všetkým starým rodičom bohatým kultúrnym programom.

        

   

 • Otvorenie nového školského roka 2019/2020

  Do galérie Otvorenie nového školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

  Zhora a či oddola

  prišiel rozkaz do dvora,

  či sa páči, či sa nie,

  že sa začne učenie:

  Zavčas rána, za zory,

  všetky deti do školy!

   

  Všetkým našim deťom, predovšetkým však maličkým prváčikom, prajeme čo najúspešnejší štart do nového školského roka. Dúfame, že zažijete len príjemné okamihy počas vášho vzdelávania, upevníte vzťahy medzi učiteľmi i žiakmi a budete sa tešiť z dobrých výsledkov vašej práce. Nech sa vám všetkým darí!

 • Začiatok školského roka

  Začiatok školského roka

  Základná škola s materskou školou, Papradno 312

  oznamuje,

  že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

  bude v pondelok 2. 9. 2019

  o 9:15 hod. pred budovou školy.

   

  Pred slávnostným otvorením bude v kostole sv. omša o 8:30 hod.

   

  Vedúca školskej jedálne oznamuje, že poštové poukážky na stravu v školskej jedálni

  si môžete vyzdvihnúť v piatok 30. 8. 2019 a v pondelok 2. 9. 2019 od 8:00 do 15:00 hod.

   

   

 • Školská akadémia 2019

  Do galérie Školská akadémia 2019 boli pridané fotografie.

  Na školskej akadémii 27. júna 2019 sa učiteľom, spolužiakom a rodičom predviedli deti posledného ročníka MŠ a žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ. Recitovali, spievali a tancovali, no mali pripravené aj zábavné scénky. Najťažšie bolo rozlúčiť sa s našimi deviatakmi, ktorí opúšťajú brány našej školy. Deviataci sa poďakovali všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom za krásne chvíle, ktoré tu strávili a tie zostanú pre nich navždy nezabudnuteľné.

 • Matematický klokan 2019

         Matematický klokan nie je žiadny hrdina z rozprávky, ktorého najobľúbenejšou činnosťou je počítanie, ale najväčšia  matematická súťaž na svete. Vznikla vo francúzskom  Paríži pred 28 rokmi. Kľudne by mohla byť zapísaná aj  do Guinnessovej knihy rekordov. Je do nej zapojených 65 krajín sveta. V minulom roku súťažilo 6 115 035 žiakov. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc) so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída n.o.

  V tomto ročníku sa do súťaže na Slovensku zapojilo 70 972 žiakov z takmer 1400 škôl! Medzi nimi bola aj naša škola. Naši žiaci sa do súťaže zapájajú pravidelne aj vďaka výraznej podpore ZRŠ, ktoré prispieva na štartovné súťaže rovnou polovicou. Ďakujeme!

   V marci tohto roku súťažilo rekordných 42 detí  v 8 kategóriách Klokanko 1-4, Školák 5, Benjamín 6 a 7. Veľmi nás teší, že spomedzi nich sa šiesti zaradili medzi úspešných riešiteľov, čo znamená, že predbehli aspoň  80% súťažiacich vo svojej kategórii. Sú to žiaci prvého ročníka Ondrejko Nemčík, Vaneska Palková, Vikinka Trnčíková, Jakubko Hroško, Nellka Kontilová a Peťko Klabník.

  Ondrejko Nemčík, Vaneska Palková a  Vikinka Trnčíková sa dokonca umiestnili na úžasnom 1. mieste, čím si vyslúžili aj titul Školský šampión! Srdečne blahoželáme!

  V jednotlivých kategóriách sa na 1. mieste z triedy umiestnili títo žiaci:

  Kategória Klokanko 2  - Marko Černošík,

  Kategória Klokanko 3 -  Mirka Bašteková

  Kategória Klokanko 4 – Nelka Hradňanská

  Kategória Školák 5 -  Gabriel Hlavinka

  Kategória Benjamín 6 – Simonka Gardianová

  Kategória Benjamín 7 – Laura Nemčíková.

  Zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a  tešíme sa spolu  s Vami  na KLOKANA 2020!

   

 • Talent trenčianskeho kraja 2019

  Do galérie Talent trenčianskeho kraja 2019 boli pridané fotografie.

  Ďalší talent na našej škole

   

  Na ZŠ s MŠ Papradno máme už tretí Talent Trenčianskeho kraja. Je ním Marek Žilinčík, inštrumentalista a spevák z DFSk Podžiaranček, žiak 9. ročníka.

  Marek Žilinčík sa aktívne zapája do školskej i mimoškolskej činnosti. Vystupuje na rôznych kultúrnych podujatiach v rámci školy, obce a regiónu Považia. Vo svojom voľnom čase sa venuje mladším deťom z MŠ, ale aj žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ a učí ich hrať na tradičné ľudové nástroje – šesťdierkovú, koncovú a rífovú píšťalu. Rovnako tak je nápomocný pri zostavovaní jednotlivých programov a vystúpení. Stal sa stabilným členom DFSk Podžiaranček a FSk Podžiaran, kde pôsobí ako inštrumentalista a spevák. Obec Papradno reprezentoval spolu s FSk Podžiaran aj v rámci slávnostného galaprogramu 9. ročníka medzinárodného festivalu Grand Prix Svetozára Stračinu vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka získal v roku 2018 bronzové pásmo. Nemalú zásluhu na jeho úspechu majú i tí, ktorí žiaka na súťaž pripravovali: Mgr. Denisa Macošíncová, Michal Mahút, PaedDr. Lenka Jandušíková a  Mgr. Božena Bašová.

  Za svoju snahu a talent si Marek spolu s vedúcou Podžiarančeka Mgr. Denisou Macošíncovou 12. júna 2019 v priestoroch Delovej bašty na Trenčianskom hrade prevzal z rúk trenčianskeho župana Ing. Jaroslava Bašku a prednostu Okresného úradu v Trenčíne JUDr. Ing. Jozefa Stopku, PhD. ocenenie Talent trenčianskeho kraja.

  V slávnostnom príhovore poďakoval Ing. Jaroslav Baška nielen žiakom, ale aj ich pedagógom, ktorí svoju činnosť vykonávajú nad rámec štúdia či pracovných povinností. Podotkol, že ocenení žiaci sú vzorom pre svojich spolužiakov a rovesníkov a vyzdvihol ich výnimočnosť. Odovzdávanie ocenení sa nieslo v slávnostnom duchu. Bodku za krásnym podujatím dali naše deti z DFSk Podžiaranček, ktoré prezentovali tradičnú ľudovú kultúru z Papradna hrou na rífové píšťaly, heligónku a spevom.

 • Mladý remeselník 2019

  22. mája 2019 sa naši siedmaci Daniel Baštek a Samuel Zdurjenčík zúčastnili súťaže "Mladý remeselník 2019" - oblastné kolo. Usporiadateľom súťaže bola Stredná odborná škola, ul. Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica. Súťaž sa konala v priestoroch odborných dielní, Kmeťova ulica, Považská Bystrica.

  Chlapcom sa podarilo získať výborné 2. miesto a postup do finále súťaže Mladý remeselník 2019, ktoré sa uskutoční koncom septembra 2019 počas konania Bystrického jarmoku v Považskej Bystrici. Chlapcom blahoželáme a vo finále budeme držať palce.

 • Deň detí 2019

  Do galérie Deň detí 2019 boli pridané fotografie.

  Deň detí sa aj tento rok opäť vydaril. Počasie bolo ideálne, slniečko hrialo všetkých, ktorí prišli. Deti plnili úlohy na 8 stanovištiach, a keď všetky úspešne zvládli, dostali sladkú odmenu. Mnohé z nich si nechali pomaľovať aj tvár či ruky. Súčasťou dňa detí boli aj Recyklohry, s ktorými sa potrápili nielen deti, ale aj dospelí. Nechýbal ani skákací hrad, ukážky práce príslušníkov policajného zboru so psíkmi a požiarny zásah členov DHZ Papradno, ktorí umožnili deťom vyskúšať si spolu s nimi uhasiť požiar.

  Tešíme sa opäť o rok!

 • Vesmír očami detí

  Do galérie Vesmír očami detí boli pridané fotografie.

 • GALÉRIA TALENTOV 2019

  GALÉRIA TALENTOV 2019

  Dňa 10.4. 2019 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien celoslovenskej súťaže pre žiakov a žiačky základných škôl a osemročných gymnázií GALÉRIA TALENTOV 2019, ktorú ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici vyhlasuje v spolupráci so ZŠ s MŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici s udeľovaním Ceny Jána Bakossa.

  Žiačka 9. ročníka Nina Zboranová získala v II. kategórii (11-15 rokov) krásne 1. miesto.  

  GRATULUJEME!

 • ŠKD I.

  Do galérie ŠKD I. boli pridané fotografie.

  ....a takto si krátime upršané dni v ŠKD... .

 • Atletika žiakov ZŠ

  Atletika žiakov ZŠ

     V utorok 21. mája 2019 sa v Považskej Bystrici uskutočnila súťaž žiakov základných škôl v atletike. Svoje sily si zmerali chlapci aj dievčatá. Najlepšie umiestnenie z našej školy získal R. Cabadaj v skoku do diaľky a taktiež štafeta chlapcov 4x60m, ktorá vybojovala cenné 3. miesto. Všetkým žiakom, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • DEŇ MATIEK

  DEŇ MATIEK

   Tak ako každý rok, aj tento si naše deti z materskej a základnej školy uctili a 11. mája 2019 v Kultúrnom dome v Papradne potešili naše mamičky zaujímavým programom. Deti predviedli svoje dlho pripravované spevácke, hudobné, tanečné, ale aj herecké talenty, za čo boli odmenené veľkým potleskom. Prítomné mamy mohli byť na vystúpenie svojich detí naozaj hrdé a domov odchádzali s hrejivým pocitom v srdci a novou energiou pre svoje nádherné poslanie.

 • Vzdelávacie dopoludnie v Papradne

  Vzdelávacie dopoludnie v Papradne

     Dňa 10. mája 2019 navštívili odborní pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Základnú školu s materskou školou v Papradne  v rámci edukačného programu „Múzeum v škole“.

  V priebehu dvoch vyučovacích hodín boli žiakom prvého i druhého stupňa odprezentované tri zaujímavé témy, v podobe počítačových prezentácii, s odborným komentárom múzejných pracovníkov.

  Mgr. Paulína Prengelová sa vo svojej zoologickej prezentácii „Život v lese“ venovala lesnému ekosystému z rôznych hľadísk. Deťom zdôraznila dôležité funkcie lesa, priblížila význam mŕtveho dreva v lesných spoločenstvách, porozprávala im o pralesoch a predstavila najdôležitejších zástupcov lesnej fauny a húb. Na záver ich oboznámila s príčinami odumierania lesov.

  Mgr. Petronela Rágulová PhD. sa venovala téme z oblasti etnológie „Keď láska bola tabu...“ Žiakom druhého stupňa porozprávala o láske a sexualite v tradičnej kultúre Slovenska. Prezentácia etnologičky (s využitím fotiek L. Sutton) prispela k rozšíreniu poznatkov z rodinnej a sexuálnej výchovy.

  Mgr. Jozef Mihálik oboznámil žiakov so životom v stredovekých hradoch  v prednáške s názvom „Život na hradoch“. Deti sa dozvedeli základné informácie o vykurovaní, osvetlení, svetskom živote, hygiene, rozdieloch medzi studňami a cisternami, stravovaní i o trávení voľného  času. Prednášajúci ich oboznámil aj s typológiou rozoznávania rôznych druhov hradnej  architektúry.

  Prednášok v priestoroch ZŠ s materskou školou Papradno sa zúčastnilo 160 žiakov  prvého a druhého stupňa pod dozorom 10 vyučujúcich.

 • ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

  ANGLICKÝ TÝŽDEŇ

                  V týždni od 29. apríla do 3. mája 2019 sa na našej škole uskutočnil Aktívny anglický týždeň, ktorého sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Žiaci v tomto týždni absolvovali 24 hodín angličtiny s anglicky hovoriacim native lektorom, čím získali veľkú príležitosť otestovať a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Keďže program prebiehal len v angličtine, žiaci mali taktiež možnosť obohatiť svoju slovnú zásobu či získať vedomosti o inej kultúre a jej zvykoch. Po absolvovaní jazykového týždňa získali všetci zúčastnení certifikát.

 • BURZA KNÍH 2019

  BURZA KNÍH 2019

          Pri príležitosti mesiaca knihy sme v dňoch od 25. marca   do 28. marca  2019 usporiadali Marcovú burzu kníh. Deti podonášali z domu staršie knižky, ktoré už dávno prečítali, a tie sa predávali za symbolickú cenu na burze v školskej knižnici. Výťažok z predaja kníh (takmer 35 eur) môže teraz využiť každá zapojená trieda na výlet, zakúpenie potrebných pomôcok, na skrášlenie a zútulnenie triedy a pod.. Knihy, ktoré sa nepredali, sme venovali našej školskej knižnici.

  Ďakujeme všetkým rodičom za darované knižky!

  Veríme, že sa vďaka tomuto projektu zvýšil záujem detí o čítanie kníh!

strana: