Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs@zspapradno.edu.sk

 
Pozícia:

mzdová účtovníčka, personalistka   Mám záujem

Úväzok:celý
Dátum nástupu:august 2020
Požiadavky:úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka, prax v požadovanom odbore,
počítačové znalosti: Word, Excel, personálne a mzdové programy (Vema)

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
fotokópie o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 19. 06. 2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno alebo zs@zspapradno.edu.sk