Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, 

prosíme Vás, aby ste vypísali prihlášku Vašeho dieťaťa k zápisu do 1. ročníka.

Údaje vypisujte tak, ako sú uvedené v rodnom liste dieťaťa a vo Vašom občianskom preukaze.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: