Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Základná škola, Papradno 312, 018 13 Papradno

 

ŠKD má počas školského roka 2021/2022

dve oddelenia.

 

   1.oddelenie  : Mgr. Hrabošová Miroslava

2. oddelenie : Ing. Mária Miniariková

 

 

Prevádzka rannej družiny bude od 06.09.2020 a to v čase od 06.05 hod. -  07.35 hod.

Prevádzka ŠKD popoludní je od 11,25 hod. do 16,00 hod. Po 15,00 hod. sa oddelenia spájajú do jedného.

Deti je možné vyzdvihnúť na základe telefonického kontaktu na t.č.: 0910188998

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD v školskom  roku 2021/2022

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 4,-na 1 mesiac a žiaka. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vychovávateľke nasledovne:

-         16 €  za mesiace september – december uhradí zákonný zástupca najneskôr do    

       30.09.2021,

-         24 €  za mesiace január – jún uhradí zákonný zástupca najneskôr do 31.01.2022 a to poštovou poukážkou, ktorú mu odovzdá vychovávateľka v prevádzke ŠKD.