Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Základná škola, Papradno 312, 018 13 Papradno

 

ŠKD má počas školského roka 2019/2020

dve oddelenia.

 

   1.oddelenie  : Mgr. Hrabošová Miroslava

2. oddelenie : Bc. Priedhorská Lucia

 

Prevádzka ŠKD oddelenie I.:                           Prevádzka ŠKD oddelenie II.:

 

Pondelok:             11.25  –  16.00                           Pondelok:         12.20  -  15.00

Utorok:                11.25  –  16.00                           Utorok:           12.20  -  15.00

Streda:                11.25  –  16.00                           Streda:           12.20  -  15.00

Štvrtok:               11.25  –  16.00                           Štvrtok:          12.20  -  15.00

Piatok:                  11.25  –  16.00                           Piatok:             12.20  -  15.00

 

Od 03.09.2019 bude v prevádzke skúšobná ranná družina.

Prevádzka rannej družiny: 06.10 hod. -  07.35 hod.

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD v školskom  roku 2019/2020

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 4,-na 1 mesiac a žiaka. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vychovávateľke nasledovne:

-         16 €  za mesiace september – december uhradí zákonný zástupca najneskôr do    

       30.09.2019,

-         24 €  za mesiace január – jún uhradí zákonný zástupca najneskôr do 31.01.2020 a to poštovou poukážkou, ktorú mu odovzdá vychovávateľka v prevádzke ŠKD.