Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Rada školy

Zloženie Rady školy

  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Zloženie rady školy

 

Rada školy má 11 členov.

 

Členmi rady školy sú:


štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Roman Španihel, starosta obce Papradno

Miroslav Zdurjenčík, poslanec MZ

Mgr. Milada Fortuníková, poslanec MZ

Daniela Smädišová, poslanec MZ

 

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

          Mgr. Eva Gastnerová (za ZŠ)

Mária Hikaníková (za MŠ)

 

jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

Jaroslava Macošíncová
 
 
štyria zvolení zástupcovia rodičov:

             

          Mgr. Renata Beníková (za ZŠ)

           Ing. Zuzana Burdejová (za ZŠ)

      Ing, Paulína Bašová (za ZŠ)

             Bc. Veronika Balušíková (za MŠ)