Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Cepáková
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Piláciková
II. Triedny učiteľ Mgr. Eva Gastnerová
III. Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Biela
Učebňa 2.
Foto
IV. Triedny učiteľ Mgr. Daniela Červencová
V. Triedny učiteľ Mgr. Denisa Macošíncová
VI. Triedny učiteľ Mgr. Ivana Cigániková
VII. Triedny učiteľ Mgr. Juraj Šipek
VIII. Triedny učiteľ Mgr. Dominika Burdejová
IX. Triedny učiteľ Mgr. Anna Turičíková

© aScAgenda 2020.0.1213 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2020