Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Tomanová
II. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Červencová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Cepáková
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Matejičková
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Gastnerová
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kallová
Učebňa 4.
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Murcová
VII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Macošíncová
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Cigániková
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Juraj Šipek

© aScAgenda 2022.0.1311 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021