Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

 • DFSk Podžiaranček

  DFSk Podžiaranček
   
       Detská folklórna skupina pôsobí v obci Papradno už dlhé roky. Chodia do nej deti zo základnej, ale aj materskej školy, ktoré v staršom veku spievajú vo FSk Podžiaran. Základ repertoáru tvoria papradňanské piesne – trávnice, ktoré sú typické netradičným frázovaním, delením slov a trojhlasným spevom. Svojím vystúpením sa prezentovali už na mnohých prehliadkach a festivaloch i na kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci, širokom okolí, no vystupovali už aj na najväčších festivaloch na Slovensku – v Detve, na Myjave a vo Východnej. Každoročne sa zúčastňujú regionálnych, ale aj krajských prehliadok, kde sa im podarilo dosiahnuť viacero úspechov. Na celoštátnej Vidiečanovej Habovke získali v roku 2014 strieborné pásmo v súťažnom programe „Piesne z papradnianskej doliny“, v roku 2016 sa podarilo získať Samuelovi Klabníkovi hrou na heligónke bronzové pásmo a v roku 2018 získal bronz na celoštátnej súťaži Marek Žilinčík, ktorý hrá na koncovú a rífovú píšťalu.


       Hlavným cieľom činnosti DFSk Podžiaranček je snaha o zachovanie nárečia, piesní, autentických zvykov a hier z obce Papradno na Považí. Postupne sa nám to celkom darí. Vrátili sme do našej dediny zvyk Chodzenie po máji, ktorý budeme opäť realizovať spolu s našimi dievčatami na Kvetnú  nedeľu a Betľehoncov, ktorí chodia od domu k domu  počas vianočného obdobia.
   
       Od roku 2013 je vedúcou a hlasovou  pedagogičkou DFSk Podžiaranček Mgr. Denisa Macošíncová (bývalá členka DSS Papradňanček), choreografkou Mgr. Božena Bašová, ktorá bola v minulosti členkou FS Považan. V súčasnosti pôsobí v DFSk Podžiaranček cca. 60 detí vo veku od 3 - 15 rokov.
   
  Žiakov na folklórne súťaže pripravovali:

  Mgr. Ignác Lališ

  Mgr. Ivan Šípek - zaviedol v roku 1995 v spolupráci so ZŠ, OcÚ a Klubom
                                 kresťanskej mládeže okresnú detskú spevácku súťaž
                                 Spievanky spod Javorníka


  Mgr. Božena Bašová a Jana Smatanová – v roku 1995 zaviedli  DSS Papradňanček
  Marcel Moravík a Miroslav Štefánik – vedúci v ďalších rokoch
   
  Súčasnosť:
  Mgr. Denisa Macošíncová – vedúca, hlasový pedagóg, píšťaly
  Mgr. Božena Bašová – choreografia, píšťaly

    
     Úspechy, ocenenia:


  1984/85 - spevácky krúžok pod vedením p. riad. Ivana Šípeka získal na krajskom kole speváckej súťaže 3. miesto s postupom na celoštátne kolo v Likavke
  1997 - Daniela HikaníkováSlávik Slovenska pod vedením  Lenky Knapovej
  2012 - DSS Papradňančekkrajské kolo folklórnej súťažnej prehliadky
                                                  v Zemianskych Kostoľanoch - bronzové pásmo
                                                  pod vedením PaedDr. Lenky Jandušíkovej
                                                  (rod. Knapovej)
               - Lucia Kozáčiková – sólo spev, krajské kolo folklórnej súťažnej prehliadky
                                                     v Zemianskych Kostoľanoch – zlaté pásmo
                                                     pod vedením PaedDr. Lenky Jandušíkovej

   

  2013 – DFSk Podžiarančekkrajské kolo folklórnej súťažnej prehliadky 
                                                    v Zemianskych Kostoľanoch - strieborné pásmo
                                                    Názov programového bloku: Chodzenie po máji
                                                    pod vedením Mgr. Denisy Macošíncovej
                                                    hlasový pedagóg: PaedDr. Lenka Jandušíková,
                                                                                 Mgr. Denisa Macošíncová

                                                    choreografia: Mgr. Božena Bašová
  2014 – DFSk Podžiarančekceloštátna Vidiečanova Habovka na Orave –
                                                     strieborné pásmo
                                                  Súťažný program: Piesne z papradnianskej doliny
                                                  pod vedením Mgr. Denisy Macošíncovej
                                                  hlasový pedagóg: PaedDr. Lenka Jandušíková,
                                                                               Mgr. Denisa Macošíncová
                                                  choreografia: Mgr. Božena Bašová


  2015 – DFSk Podžiaranček – krajské kolo folklórnej súťažnej prehliadky
                                                    v Zemianskych Kostoľanoch – strieborné pásmo
                                                    Názov programového bloku: Dzeci na bačove
                                                    pod vedením Mgr. Denisy Macošíncovej
                                                    hlasový pedagóg: PaedDr. Lenka Jandušíková,
                                                                                 Mgr. Denisa Macošíncová
                                                    choreografia: Mgr. Božena Bašová


  2016 – DFSk Podžiaranček – krajské kolo detského hudobného folklóru
                                                     v Zemianskych Kostoľanoch – strieborné pásmo
                                                     Piesne: Pri Prešporku, pri Dunajku;
                                                                 V tom ingľickém poľi

                                                     pod vedením Mgr. Denisy Macošíncovej
                                                     hlasový pedagóg: PaedDr. Lenka Jandušíková,
                                                                                  Mgr. Denisa Macošíncová
                                                     choreografia: Mgr. Božena Bašová


                  - Samuel Klabník – sólista inštrumentalista – hra na heligónku
                                                    celoštátna Vidiečanova Habovka na Orave
                                                    bronzové pásmo
                                                    Piesne z Brvnišťa – Babiki
                                                    Talent trenčianskeho kraja
   
  2017 – DFSk Podžiaranček – krajské kolo folklórnej súťažnej prehliadky
                                                    v Zemianskych Kostoľanoch - zlaté pásmo
                                                    špeciálne ceny - vokálny prejav – spev
                                                    Šimon Levčík – prirodzený prejav
                                                    Názov programového bloku: Na záhuňí
                                                    hlasový pedagóg: Denisa Macošíncová,
                                                    choreografia: Mgr. Božena Bašová

   

  2018 – DFSk Podžiaranček – Marek Žilinčík – sólista inštrumentalista –
                                                    hra na koncovú píšťalu

                                                    celoštátna Vidiečanova Habovka na Orave
                                                    bronzové pásmo
                                                    Piesne – Čo robíš dzjevča;
                                                                   Dzjevča, dzjevča, šebeľenča

                                                    pod vedením Michala Mahúta,
                                                    Mgr. Denisy Macošíncovej

                 
  Sólisti speváci:

  Lenka Knapová (Jandušíková)

  Barbora Pilátiková
  Martina Hrebičíková
  Maroš a Jozef Pilácikovci
  Daniela Hikaníková
  Júlia Hikaníková
  Veronika Pavlíková
  Petra Gáciková
  Andrea Michelová
  Martina Švecová
  Veronika Šamajová
  Petronela Priesečanová
  Kristína Paulecová
  Lucia Kozáčiková
  Petra Tarožíková
  Samuel Šaržík

  Alžbeta Cedzová

  Sólisti inštrumentalisti: Samuel Klabník (heligónka, koncová, rífová píšťala)
                                         Marek Žilinčík (koncová, rífová píšťala)
                                         Adam Beník (koncová, rífová píšťala)

  18.02.2019 08:21 | viac »
 • Marek Žilinčík medzi najlepšími na Slovensku

  Druhý júnový víkend sa v Habovke na Orave konalo celoštátne kolo súťaže detského hudobného folklóru, v ktorom sa predstavil aj Marek Žilinčík z DFSk Podžiaranček s hrou na koncovej píšťale v programe Dzjevča, dzjevča, šebeľenča. Súťažil v kategórii sólistov inštrumentalistov, ktorých bolo celkovo 9 z celého Slovenska. V nedeľu bol pre všetkých súťažiacich pripravený výlet do Múzea oravskej dediny, kde mohli nájsť ukryté poklady. Poobede sa konal galaprogram, kde vystúpili tí najlepší z celého Slovenska. Marek získal krásne bronzové pásmo a ukázal, že aj naše malé Papradno má čo ukázať. Marekovi k úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme aj vedúcim – Michalovi Mahútovi, p. u. Macošíncovej a Božke Bašovej za prípravu na súťaž.

  Fotogaléria tu: https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/403

  27.06.2018 11:39 | viac »
 • STAROSVECKÝ ROK V PAPRADŇE

  Čo robíce v piatek 15. júna o päci poobedze? Tak znela otázka pre všetkých priaznivcov detí z DFSk Podžiaranček. Pripravili si totiž program, v ktorom predviedli, čo sa za päť rokov naučili. Pracovali sme na ňom intenzívne v priestoroch bývalej hornej materskej školy po dobu jedného mesiaca každý pondelok, štvrtok a piatok poobede. Jednotlivé vstupy – hry, piesne a zvyky z našej obce sme chronologicky usporiadali od jari až po Vianoce. Atmosféru dotvárala aj prezentácia starých fotografií, ktoré sme s pomocou p. uč. Juraja Šípeka premietali na veľkom plátne. Počas vystúpení detí nechýbali ani svetelné efekty, o pomoc sme požiadali už skúseného Vladimíra Balušíka.

  Po programe čakalo deti a ich rodinných príslušníkov posedenie v estrádnej sále KD. Dobroty pre deti zabezpečili zamestnanci M-Bar Papradno. Po pár minútach sa všetci, ktorí mali ešte čas, vrátili naspäť do kinosály, kde sa premietala prezentácia spojená s 5-ročnou činnosťou DFSk Podžiaranček. Najväčší úspech zožalo porovnanie fotografií detí pred 5 rokmi a dnes. Čas neúprosne beží a my sme mohli porovnať, ako sa deti za tých 5 rokov pomenili a vyrástli. Na prezentáciách sa viackrát objavilo aj naše nové logo, za ktoré ďakujeme Petre Mikytovej.

  Chcela by som sa srdečne poďakovať všetkým deťom z Podžiarančeka, ktoré zobrali svoju úlohu veľmi zodpovedne a snažili sa v čo najlepšom svetle ukázať svojim rodičom, starým rodičom, súrodencom, ostatným rodinným príslušníkom, najstarším nositeľom tradícií, ktorí nám toto vzácne dedičstvo odovzdali a každému, kto si našiel čas a prišiel ich podporiť. Pripraviť tak nádherný program by nebolo možno ani bez pomoci obce Papradno, p. riaditeľky ZŠ s MŠ Papradno – Heleny Janasovej. V neposlednom rade ďakujem aj vedúcim – Božke Bašovej, Michalovi Mahútovi a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli pri nácvikoch a organizácii programu. Pravdupovediac, vôbec som neočakávala plné hľadisko ľudí ani standing ovation. Kytička od detí ma veľmi potešila a deti mali v jednej chvíli hneď odpustené všetky tie neľahké momenty prežité pri nácvikoch jednotlivých vystúpení.

  Pevne verím, že sa nám v Podžiarančeku postupne podarí rozšíriť rady vedúcich, a že sa nám v ďalších rokoch podarí nájsť ešte viac zanietených priaznivcov folklóru v Papradne.

  Mgr. Denisa Macošíncová, vedúca DFSk Podžiaranček z Papradna

   

  Fotogaléria tu: https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/402

  27.06.2018 11:38 | viac »
 • Starosvecký rok v Papradňe
  aľebo Čo sme sa za päc rokvo naučili
  27.06.2018 11:36 | viac »
 • Deň matiek 2018
  Tak ako každý rok, aj tento si naše deti z materskej a základenej školy uctili a 12. mája 2018 v Kultúrnom dome v Papradne potešili naše mamičky zaujímavým programom. Deti predviedli svoje dlho pripravované recitačné, spevácke, hudobné, tanečné, ale aj herecké talenty, za čo boli odmené veľkým potleskom. Prítomné mamy mohli byť na vystúpenie svojich detí naozaj hrdé a domov odchádzali s hrejivým pocitom v srdci a novou energiou pre svoje nádherné poslanie.
  Fotogaléria tu:

  https://zspapradno.edupage.org/news/?#photos:album:396
  15.05.2018 14:12 | viac »
 • Podžiaranček 2018
  Fotogaléria tu:
  https://zspapradno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=394#gallery/394
  15.05.2018 14:08 | viac »
 • Na „kraji“ sme sa opäť nenechali zahanbiť

  Posledný aprílový víkend sa v Zemianskych Kostoľanoch konala krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí, v ktorej sa predstavili aj naše deti z DFSk Podžiaranček.

  Samuel Klabník si v hre na koncovú píšťalu vypískal strieborné pásmo,

  duo Petra Tarožíková a Samuel Klabník si vyspievalo taktiež strieborné pásmo.

  Spevácka skupina zaujala porotu – bolo jej udelené zlaté pásmo, no do celoštátneho kola sa jej postúpiť nepodarilo. Získala však špeciálnu cenu za zachovanie štýlotvorných prvkov papradňanského spevného prejavu, čo sa žiadnej inej speváckej skupine nepodarilo.

  Najväčší úspech však dosiahol inštrumentalista Marek Žilinčík. Precítenou hrou na koncovú píšťalu sa mu podarilo postúpiť priamo do celoštátneho kola súťaže Vidiečanova Habovka, ktoré sa bude konať 16. – 17. júna 2018 na Orave.

  Marekovi ku krásnemu úspechu srdečne blahoželáme

   a držíme palce v celoštátnom kole súťaže!

  Vďaka patrí aj vedúcim, ktorí žiakov ZŠ s MŠ Papradno pripravovali – Mgr. Denise Macošíncovej, Mgr. Božene Bašovej a Michalovi Mahútovi, vedúcemu inštrumentalistov.

  Slová odbornej poroty o zachovávaní autentického spevného prejavu v Papradne hovoria za všetko: „Keby to všetci robili tak ako vy, Slovensko by bolo zachránené!“

  Vyhodnotenie a fotogaléria RKCPD: 

  http://www.rkcpd.sk/aktuality/my-sme-mali-muzikanti-vyhodnotenie.html?page_id=12784

  Fotogaléria aj tu: https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/393

  07.05.2018 13:45 | viac »
 • Regionálna folklórna súťaž dospelých 2018
  Píšťalkári z Podžiarančeka - Samuel Klabník a Marek Žilinčík boli súčasťou programu UHERKY, s ktorým FSk Podžiaran súťažila na Regionálnej postupovej súťaži a prehliadke folklórnych skupín. Získali zlaté pásmo s priamym postupom do krajskej súťaže, ktorá sa bude konať v rámci folklórneho festivalu V srdci Javorníkvo 24. júna. Chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho Papradna a držíme palce v ďalšom kole súťaže.
  17.04.2018 08:24 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik - školské kolo
  V marci sa po veľkej prestávke na školskej chodbe Spojenej školy internátnej v Bytči stretli všetci žiaci a začalo sa školské kolo súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Hneď v úvode sa predstavili deti z DFSk Podžiaranček z Papradna a zaspievali krásne piesne. Ich folklórne vystúpenia sa postupne prelínali celou súťažnou prehliadkou. A veru ani žiaci ŠZŠI Bytča sa nedali zahanbiť. Veľmi pekne recitovali básne i prózu, vyspevovali slovenské ľudové piesne. Svoje recitačné výkony predviedlo spolu 26 detí. Všetkým žiakom a ich učiteľom patrí veľká pochvala.

  Fotogaléria tu: https://szsibytca.sk/index.php/fotogaleria/204018
  11.04.2018 20:21 | viac »
 • Naše deti z Podžiarančeka povzbudzovali Podžiarancov na Zem spieva 2018

  Naše deti z Podžiarančeka povzbudzovali Podžiarancov v semifinále a finále folklórnej show Zem spieva. Nechýbali ani v upútavke (dokrútke), ktorú nahrávali pre internetovú stránku Zem spieva na Facebooku.

  Video tu:

  https://www.facebook.com/zemspieva/videos/373995469742991/

  Fotogaléria tu: https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/388

  17.04.2018 07:52 | viac »
 • Deti z Podžiarančeka opäť zaujali

  Dva dni pred finále folklórnej šou Zem spieva, v ktorej sa spolu s Andrejom Bičanom predvedie aj naša FSk Podžiaran z Papradna, sa v Kine Mier v Považskej Bystrici konala regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí. Podujatie organizovalo Považské osvetové stredisko, súťažilo sa v 4 kategóriách – spevácke skupiny (7), ľudové hudby (1), sólisti inštrumentalisti (2) a sólisti speváci (sólo/duo - 16). Nechýbala ani odborná porota v zložení: Helena Zahradníková – speváčka ľudových piesní z Kysúc a Roman Bienik – výrobca ľudových nástrojov, ktorý bol zároveň aj predsedom dvojčlennej poroty.

  Deti z našej DFSk Podžiaranček sa predstavili v troch kategóriách – spevácka skupina, dvaja sólisti inštrumentalisti, dve sólistky speváčky a dve duá.

   

  ZŠ s MŠ Papradno reprezentovali títo žiaci:

  Alžbeta Cedzová z 1. roč.,

  Samuel Klabník, Petra Tarožíková, Ester Brezničanová, Nina Hrabošová, Katarína Kalníková z 5. roč.,

  Samuel Zdurjenčík, Natália Vachalíková zo 6. roč.,

  Samuel Šaržík, Timea Levčíková, Sofia Drahošová zo 7. roč.,

  Alexandra Drahošová, Ema Bačíková, Klaudia Jágriková, Lucia Kozáčiková a Marek Žilinčík z 8. roč.

   

  Zlaté pásmo s postupom do krajskej súťaže získali:

  spevácka skupina DFSk Podžiaranček,

  Marek Žilinčík a Samuel Klabník v kategórii sólistov inštrumentalistov

  a duo Petra Tarožíková a Samuel Klabník v kategórii sólistov spevákov.

  Strieborné pásmo v kategórii sólistov spevákov patrí 6-ročnej Alžbete Cedzovej.

   

  Deti na súťaž pripravovali Mgr. Denisa Macošíncová, Mgr. Božena Bašová, Michal Mahút (vedúci inštrumentalistov) a PaedDr. Lenka Jandušíková.

   

  Všetkým k skvelému úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole folklórnej súťaže, ktorá sa uskutoční 28. apríla v Zemianskych Kostoľanoch.

   

  Celkové výsledky:

  http://www.pospb.sk/aktuality/v-y-s-l-e-d-k-y-ked-si-ja-zaspievam-2018.html?page_id=14160

   

  Fotogalérie:

  https://zspapradno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=386#

  http://www.pospb.sk/rok-2018/ked-si-ja-zaspievam-2018.html?page_id=14161

  Video (reportáž TV Považie):
  http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/13872-1042018-ke%C4%8F-si-ja-zaspievam

  17.04.2018 11:17 | viac »
 • Od Betľéma ňedaľeko 2017

  Na vianočnom koncerte odzneli piesne Narodil sa Kristus pán v Betleme, Stávajce pascieri a Do hory, do lesa, valasi. Vystúpenie sme zakončili pekným vinšom.

  fotogaléria:

  http://www.pospb.sk/rok-2017/od-betlema-nedaleko.html?page_id=13819

  video: https://www.youtube.com/watch?v=MbCkqcFaPlA

  13.01.2018 16:35 | viac »
 • Jasličková pobožnosť 2017
  Na Božie narodenie zaspievali, zahrali a zavinšovali všetko dobré deti z MŠ a Podžiarančeka v našom kostole všetkým rodičom, starým rodičom aj pani učiteľkám. Prišli dokonca aj Betľehonci spolu s Gricom.
  13.01.2018 16:31 | viac »
 • Betľehonci 2017
  Tento rok sa nám podarilo v Podžiarančeku obnoviť zvyk chodenia Betľehoncov s Gricom. Chlapci obohatili naše Vianoce a potešili viacerých obyvateľov Papradna.
  13.01.2018 16:30 | viac »
 • Vianočné zvyky s našimi starkými 2017
  Deti z Podžiarančeka potešili našich starkých v CSS Papradno. Dva dni pred Vianocami ich navštívili, aby im zavinšovali všetko dobré do nového roka. Odzneli aj pekné vianočné pesničky, hra na šesťdierkové píšťalky a prišli aj Betľehonci. Starkí boli dojatí, dokonca si s deťmi spolu aj zaspievali. Sme radi, že sme ich mohli trošku rozveseliť a tešíme sa opäť niekedy nabudúce. 

  fotoalbum: https://zspapradno.edupage.org/news/?#photos:album:367
  13.01.2018 16:30 | viac »
 • Ondrejovské hody 2017
  https://zspapradno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=362#gallery/362
  06.12.2017 13:03 | viac »
 • 60. výročie školy 2017
  https://zspapradno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=361#gallery/361
  06.12.2017 10:33 | viac »
 • Mesiac úcty k starším 2017
  https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/360
  06.12.2017 10:22 | viac »
 • Podžiaranček - Letné festivaly 2017
  https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/358
   

  FF Východná

  V srdci Javorníkvo

  Marikovské folklórne slávnosti

  Píšťalkárske Brvnište

  Slovensko - írska svadba   
  06.12.2017 10:23 | viac »
 • Podžiaranček - nácviky
  šk. rok 2017 / 2018
  20.10.2017 11:27 | viac »
 • Výlet na kolibu
  Fotografie tu:
  https://zspapradno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=338#gallery/338
  02.06.2017 12:10 | viac »
 • Ekojarmok - 9. ročník

  Deti z Podžiarančeka sa okrem iného zúčastnili aj 9. ročníka Ekologického jarmoku v Považskej Bystrici, kde prezentovali tradičný spôsob života našich predkov. Jako sme bačovali alebo Žime zdravo ako naši predkovia - tak znel názov témy, ktorú sme spracovali. Žiaci zaujali najmä netradičným oblečením - krojmi, estetickým vzhľadom stánku, syrovými dobrotami od p. Hanky Beníkovej z našej koliby a skvelým mrežovníkom od našej p. ekonómky Eriky Piačkovej, z ktorého nezostala ani omrvinka. Pozornosť okoloidúcich pútali aj svojím spevom, v kultúrnom programe vystúpili so zvykoslovným pásmom - Dzeci na bačove.

  Odniesli si peknú odmenu v podobe Ceny riaditeľa Centra voľného času v Považskej Bystrici, veľa pekných zážitkov a spoznali aj nových kamarátov z iných škôl v rámci Považskobystrického okresu. Potešili nás aj pozitívne ohlasy ľudí, ktorí si prišli Ekojarmok pozrieť zblízka.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sme sa tohto pekného podujatia mohli zúčastniť tento rok aj my.

   

  Našu školu reprezentovali títo žiaci:

  Samuel Klabník, Petra Tarožíková, Katarína Kalníková, Ester Brezničanová, Nina Hrabošová, Sophia Vaštíková zo 4.A,

  Natália Váchalíková, Laura Nemčíková, 5.A,

  Samuel Šaržík, Samuel Lungrík, Sofia Drahošová, Šimon Levčík zo 6.A,

  Alexandra Drahošová, Klaudia Jágriková, Ema Bačíková zo 7.A,

  Róbert Moravík, Juraj Burdej, Ida Gabrišová, Natália Demeterová z 8.A,

  Pavla Tarožíková z 9.A.

   

  články:

  https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/v-poradi-9.-rocnik-ekologickeho-jarmoku-dal-nielen-kniham-druhu-sancu-na-zivot.html?page_id=405379

  http://povazska.dnes24.sk/okolie-fontany-v-povazskej-patrilo-jarmoku-fotky-z-nevsedneho-podujatia-270426

   

  videá:

  TV Považie:

  http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/11393-2352017-ekojarmok-v-pova%C5%BEskej-bystrci

  ITV PB: http://i-televizia.sk/noviny_2.php

   

  Fotoalbum:
  CVČ PB: https://www.zonerama.com/cvcpbpodujatia/Album/3066935

  https://nasapovazska.sme.sk/c/20547193/ekojarmok-v-povazskej-bystrici.html#axzz4iP9RuHIx

  02.06.2017 12:09 | viac »
 • Deti z Podžiarančeka potešili Američana Andyho

  Deti z DFS Podžiaranček si pre exotického Američana čínskeho pôvodu pripravili aj folklórne vystúpenie, kde mu zaspievali a predviedli, ako sa kedysi hrávali ich rovesníci tu u nás, v Papradne. Všetci veria, že sa s ním ešte niekedy v budúcnosti opäť stretnú. Možno raz aj v Amerike.

  fotogaléria: https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/334

  17.05.2017 08:34 | viac »
 • Podžiaranček ocenený troma diplomami

  Na krajskej súťažnej prehliadke, ktorá sa konala v sobotu v Zemianskych Kostoľanoch, sme sa veru nenechali zahanbiť. Naše deti z Podžiarančeka získali ako jediný detský folklórny súbor až tri diplomy, a to zlaté pásmo a dve špeciálne ceny - za vokálny prejav (náš spev bol bezkonkurenčný) a šiestak Šimon Levčík za autentický (prirodzený) prejav. Celoštátnej súťažnej prehliadky v Likavke sa síce nezúčastníme, no popri takých menách ako je DFS Kornička z Trenčína, DFS Malý Vtáčnik z Prievidze či DFS Kopaničiarik z Myjavy sme tým naším "svojským papradňanským" zaujali porotcov aj my. Všetci sme pyšní na naše deti a ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho Papradna.

   

  Našu školu i obec reprezentovali títo žiaci:

  Klára Lungríková, Soňa Buriancová, Adam Zboran z 1.A,

  Ema Moravíková, Eliška Lališová a Dorota Chodúrová z 3.A,

  Samuel Klabník, Petra Tarožíková, Ester Brezničanová, Nina Hrabošová, Sophia Vaštíková zo 4.A,

  Natália Váchalíková a Laura Nemčíková z 5.A,

  Šimon Levčík, Samuel Šaržík, Samuel Lungrík, Timea Levčíková a Sofia Drahošová zo 6.A,

  Alexandra Drahošová, Klaudia Jágriková, Ema Bačíková a Lucia Kozáčiková zo 7.A,

  Ida Gabrišová, Natália Demeterová, Juraj Burdej a Róbert Moravík z 8.A,

  Pavla Tarožíková, Marika Hrošková a Sofia Šardzíková z 9.A,

  Natália a Aneta Hároníkové zo ZŠ s MŠ Brvnište.

   

  Vyhodnotenie tu:

  http://www.rkcpd.sk/aktuality/krajska-prehliadka-dfs-2017-vyhodnotenie.html?page_id=11231

   

  Fotogaléria:

  http://www.pospb.sk/rok-2017/krajska-sutaz-dfs-zemianske-kostolany.html?page_id=11649

  04.05.2017 09:24 | viac »
 • Veľkonočný špeciál na TV Osem

  TV Osem vysielala veľkonočný špeciál, nechýbali ani naše deti z Podžiarančeka. Na videu ich môžete vidieť ako prvých v poradí. Posledné vystúpenie patrí zase našim Podžiarancom.

  Link tu: http://www.tv8.sk/wp/?p=1484

  04.05.2017 09:22 | viac »
 • Slávik Slovenska 2017

  Dňa 20. 04. 2017 sa v ZUŠ Považská Bystrica konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017.

  Peťka Tarožíková si  v speve ľudových piesní - v druhej kategórii vyspievala výborné 2. miesto.

  BLAHOŽELÁME a prajeme veľa ďalších úspechov.

  26.04.2017 09:26 | viac »
 • Podžiaranček na TV Osem už tento piatok, repríza v nedeľu!

  Už tento piatok na Vás čaká špeciálne vydanie Hitparády – VEĽKÁ NOC 2017, v ktorom Vám „malí i veľkí folkloristi“ predstavia jedinečné veľkonočné tradície a zvyky. Sledujte nás v piatok o 18:00 hod. Reprízu relácie si môžete pozrieť v nedeľu o 13:00 hod. a v pondelok o 8:30 hod. Nebudeme chýbať ani my, DFSk Podžiaranček, no uvidíte aj našich starších, FSk Podžiaran.

  Užívajte si spolu s nami krásne chvíle so slovenským folklórom!

  12.04.2017 11:15 | viac »
 • Opäť postupujeme na "kraj"!

  Našim deťom z Podžiarančeka sa opäť podarilo postúpiť na krajské kolo folklórnej súťaže, ktorá sa bude konať 29. apríla v Zemianskych Kostoľanoch! Na záhuňí - tak znel názov pásma hier a piesní, ktoré očarili porotu natoľko, že okrem zlatého pásma s priamym postupom získali aj špeciálne ocenenie, a to diplom za mimoriadny prístup k stvárneniu papradnianskych spevov. Spomedzi piatich súťažiacich z okresu boli teda najúspešnejší. 

   

  Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

  Soňa Buriancová, Klára Lungríková, Adam Zboran z 1.A,

  David Záhorec z 2.A,

  Ema Moravíková, Eliška Lališová a Dorota Chodúrová z 3.A,

  Samuel Klabník, Petra Tarožíková, Ester Brezničanová, Katarína Kalníková a Sophia Vaštíková zo 4.A,

  Natália Váchalíková z 5.A,

  Šimon Levčík, Timea Levčíková, Sofia Drahošová a Samuel Šaržík zo 6.A,

  Alexandra Drahošová, Lucia Kozáčiková, Klaudia Jágriková a Ema Bačíková zo 7.A,

  Ida Gabrišová, Natália Demeterová, Róbert Moravík a Juraj Burdej z 8.A,

  Pavla Tarožíková, Marika Hrošková a Sofia Šardzíková z 9.A

  a

  Natália a Aneta Hároníkové zo ZŠ s MŠ Brvnište.

   

  Choreografia: Božena Bašová 

  Spev: Denisa Macošíncová 

  Píšťalka: Michal Mahút 

   

  Deťom k úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole súťaže!,

   

   

  Fotogaléria tu:

  https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/324

  aj tu:

  http://www.pospb.sk/rok-2017/morena-morena.html?page_id=11342

   

  TV Považie:

  http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/10736-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-detsk%C3%BDch-folkl%C3%B3rnych-s%C3%BAborov

   

  Článok tu:

  http://folklorista.sk/2017/04/morena-morena/

   
  07.04.2017 09:55 | viac »
 • Natáčanie do TV 8
  Podžiaranček v televízii

  Pred jarnými prázdninami sme ešte stihli natáčať do TV Osem, vysielať nás budú nasledovne:

  Podžiaranček a Podžiaran 14. apríla (piatok) o 18.00 hod. a 16. apríla (nedeľa) o 13.00 hod.

  Podžiaran 28. apríla (piatok) o 18.00 hod., 30. apríla (nedeľa) o 13.00 hod., 5. mája (piatok) o 18.00 hod. a 7. mája (nedeľa) o 13.00 hod.


  Fotografie tu: 
  https://zspapradno.edupage.org/album/#gallery/318
  09.03.2017 08:45 | viac »
 • 38. Rodičovský ples 2017
  Fotogaléria tu: https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/317
  21.02.2017 11:06 | viac »
 • Od Betľéma ňedaľeko
  vianočný koncert 2016
  30.12.2016 21:16 | viac »
 • Nové kroje
  fotogaléria: http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/310
  30.12.2016 19:51 | viac »
 • Ondrejovské hody 2016
  a výstava dobových fotografií Jako sme bačovali
  30.12.2016 19:42 | viac »
 • Deti z Podžiarančeka nahrávali pre Rádio Regina!
  stránka Rádia Regina spolu s nahrávkou tu:
  http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionov/119818/v-papradne-hraju-a-spievaju-aj-mladi

  Rozpráva Samuel Šaržík zo 6.A.
  10.11.2016 09:25 | viac »
 • Úcta k starším 2016
  Potešili sme nielen našich starkých v kultúrnom dome, ale aj v Centre sociálnych služieb v Papradne. Sme radi, že sme ich mohli opäť trošku rozveseliť a mohli si s nami zaspomínať na krásne papradňanské trávnice, ale aj hry, ktoré sa hrávali deti na bačovoch.

  Fotogaléria tu:
  http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/303
  10.11.2016 09:18 | viac »
 • Upršaný prvý školský deň
  Dievčatá zaspievali na slávnostnom otvorení šk. roka 2016/2017 pieseň K horám slunénko.
  10.11.2016 09:25 | viac »
 • V pondelok (07.11. 2016) o cca 16.10 si nalaďte Rádio Regina (Bratislava), rubrika: Folklór nám pristane.
  Samko Šaržík z DFSK Podžiaranček bude hovoriť zopár slov a zaspomíname si troška aj na staré časy.
  07.11.2016 09:27 | viac »
 • Kontakt na vedúcu Podžiarančeka

  Mgr. Denisa Macošíncová
  018 13 Papradno 1041
  t. č. 0944 239 054
  e-mail: denisamacosincova@gmail.com
  11.10.2016 19:29 | viac »

 • 18.02.2019 08:14 | viac »
 • Letné festivaly
  Používate Rozvrhy Online bezplatnú verziu. V plnej verzii sú k dispozíci ďalšie funkcie.
  30.08.2016 11:50 | viac »
 • Výlet na kolibu
  Fotogaléria:
  http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/298
  26.06.2016 12:27 | viac »
 • V Papradne máme Talent Trenčianskeho kraja a finalistu celoštátnej súťaže
   

  Je ním heligonkár, žiak 3. triedy, Samuel Klabník, ktorému bol odovzdaný diplom za jeho úspechy na už 20. ročníku slávnostného oceňovania TTK 2016. Bol najmladším spomedzi všetkých žiakov a študentov základných a stredných škôl, no nenechal sa zahanbiť. Zahral a zaspieval oblečený v tradičnom papradnianskom kroji, kultúrny program na Trenčianskom hrade obohatili aj žiačky 6. ročníka Lucia Kozáčiková, Alexandra Drahošová, Klaudia Jágriková a Ema Bačíková.

  Na folklórne súťaže ho pripravovala Mgr. Denisa Macošíncová spolu s Mgr. Boženou Bašovou a PaedDr. Lenkou Jandušíkovou, na vedomostné zase Mgr. Silvia Markovičová. Heligónku dokáže ovládať vďaka „dedkovi“ Jankovi Lališovi z Papradna a Martinovi Čerňanskému, ktorí ho naučili na nej hrať.

  Uplynulý víkend strávil spolu s rodičmi na Orave, kde na celoštátnej súťaži Vidiečanova Habovka získal bronzové pásmo. Samko ešte určite nepovedal posledné slovo. K obom úspechom mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších, pretože takýto talent sa nedá len tak prehliadnuť.

   

  Článok na tsk.sk:

  https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/talent-trencianskeho-kraja-2016-ocenil-25-studentov.html?page_id=312811

  Video: https://www.youtube.com/watch?v=fTSfWxVXNjM
   

  Fotogaléria: http://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/296

  Oravské kultúrne stredisko: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063903377010811&set=a.1063901037011045.1073741922.100001734751582&type=3&theater

  Článok na folklorista.sk: 
  http://folklorista.sk/2016/06/habovka-vyhradena-ludovemu-spevu-a-hudbe/

  Považské osvetové stredisko: http://www.pospb.sk/aktuality/samko-klabnik-nas-reprezentoval-na-celostatnej-sutazi.html?page_id=9993

  Fotoalbum: https://www.facebook.com/Pova%C5%BEsk%C3%A9-osvetov%C3%A9-stredisko-v-Pova%C5%BEskej-Bystrici-312185402177874/photos/?tab=album&album_id=1167521116644294
  30.08.2016 11:18 | viac »
 • Podporujú nás:
   
  Obec Papradno, ZŠ s MŠ Papradno, Považské osvetové stredisko, Trenčiansky samosprávny kraj, FSk Podžiaran,
  • Mgr. Helena Janasová,
  • PaedDr. Lenka Jandušíková,
  • Štefan Meliš,
  • Daniel Brezničan,
  • Anna Beníková - Koliba Papradno
  • Peter Vaštík,
  • p. Šramčíková,
  • Ladislav Djasník,
  • Barbora Majšíková,
  • Jana Nemčíková,
  • Karolína Kopúniková,
  • Pavlína Abíková,
  • Izidor Mikudík,
  • Anna Hamáriková,
  • Helena Moravíková,
  • Helena Gardoňová,
  • Anna Kozáčiková,
  • rodičia a zákonní zástupcovia detí z Podžiarančeka.
  02.05.2018 09:27 | viac »
 • FSk Podžiaran a DFSk Podžiaranček - Papradno, Papradno

  https://www.youtube.com/watch?v=a19gVjjEoVE

  25.05.2016 09:30 | viac »
 • Zlato v hrdle aj svojský temperament dedia

  MY noviny (Obzor)

  Článok:
  http://nasapovazska.sme.sk/c/20171711/zlato-vhrdle-aj-svojsky-temperament-dedia.html
  25.05.2016 09:27 | viac »
 • Deň matiek 2016
  Fotogaléria:

  http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/292
  24.05.2016 17:49 | viac »
 • Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru, Zemianske Kostoľany 2016

  Samko Klabník pocestuje na celoštátnu Vidiečanovu Habovku!

  23. apríla 2016 sa v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnila Krajská postupová súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru. Zúčastnili sa jej aj naši folkloristi z Podžiarančeka.

  Spevácka skupina získala strieborné pásmo

  a

  Samko Klabník s hrou na heligónke zlaté pásmo s postupom do celoštátneho kola súťaže.

  Reprezentovať našu školu a obec bude 11. – 12. júna  na Orave s piesňami Babikári z Brvnišťa.

   

  Súťaže sa zúčastnili títo žiaci:

  Ester Brezničanová, Samuel Klabník z 3.A,

  Nina Gughová zo 4.A,

  Timea Levčíková, Sofia Drahošová, Samuel Šaržík, Šimon Levčík z 5.A,

  Alexandra Drahošová, Ema Bačíková zo 6.A,

  Pavla Tarožíková, Sofia Šardzíková a Marika Hrošková z 8.A.

   

  K veľkému úspechu deťom srdečne blahoželáme a Samkovi držíme palce na celoštátnej súťaži!!!

   

  RKC Prievidza: 

  http://www.rkcpd.sk/aktuality/krajska-prehliadka-detskeho-hudobneho-folkloru-2016-vyhodnotenie.html?page_id=9442

  Fotogaléria: 
  http://www.rkcpd.sk/rok-2016/krajska-prehliadka-detskeho-hudobneho-folkloru.html?page_id=9528

   

  OcÚ Papradno:

  http://www.papradno.sk/uradna-tabula/uspesna-reprezentacia-obce-papradno-zlate-a-strieborne-pasmo-na-krajskej-postupovej-sutaznej-prehliadke-ked-si-ja-zaspievam

   

  Fotogaléria: https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/287 (za fotografie ďakujeme Danke Mahútovej z POSPB).

   

  POSPB - fotogaléria:

  http://www.pospb.sk/rok-2016/krajska-sutaz-detskeho-hudobneho-folkloru.html?page_id=9616

  Výsledky: http://www.pospb.sk/aktuality/vysledky-krajskej-sutaze-detskeho-hudobneho-folkloru.html?page_id=9637

  nasapovazska.sme.sk:
  http://nasapovazska.sme.sk/c/20156661/samko-klabnik-ide-do-celostatnej-sutaze.html

  05.05.2016 21:19 | viac »
 • Keď si ja zaspievam - Regionálna folklórna súťaž 2016

  Našim deťom z Podžiarančeka sa opäť podarilo postúpiť s ich vystúpeniami  na krajské kolo folklórnej súťaže, ktorá sa bude konať 23. apríla v Zemianskych Kostoľanoch!
   

  Samuel Klabník s hrou na heligónke a piesňami z Brvnišťa: Babikári (Babini husi; Konope, konope; Vysoko som vyskočil; Čierne oči chojce spac)
   

  spevácka skupina s piesňami Pri Prešporku, pri Dunajku; V tom ingľickém poľi.
   

  Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

  Ester Brezničanová, Petra Tarožíková a Samuel Klabník z 3.A,

  Sofia Drahošová, Samuel Šaržík, Šimon Levčík z 5.A,

  Alexandra Drahošová, Lucia Kozáčiková, Ema Bačíková a Klaudia Jágriková zo 6. A,

  Pavla Tarožíková, Sofia Šardzíková a Marika Hrošková zo 7.A.

   

  Deťom k úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole súťaže!


  Videá: 

  https://www.youtube.com/watch?v=I6ombcA8uek&feature=youtu.be

  https://www.youtube.com/watch?v=zfEeX-bulJc

  http://i-televizia.sk/noviny_5.php


  Fotogaléria:
  https://zspapradno.edupage.org/album/?#gallery/282

  POSPB:
  http://www.pospb.sk/rok-2016/ked-si-ja-zaspievam.html?page_id=9315

  Článok v novinách:
  https://issuu.com/povazskobystrickenovinky/docs/17pbn2016

  03.05.2016 14:06 | viac »
 • Podžiaranček v Bytči - Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik

  Dom kultúry v Bytči sa v utorok 22.03.2016 opäť rozozvučal detskými hlasmi. ŠZŠ s MŠI v Bytči v jeho priestoroch organizovala už XXI. ročník regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín  a  Bytčiansky slávik. Prehliadky sa zúčastnili žiaci  zo špeciálnych  základných  škôl  Žilinského a Trenčianskeho kraja. Napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu zaujali divákov svojimi vynikajúcimi výkonmi v prednese poézie, prózy a v speve ľudových piesní. Všetci prišli výborne pripravení  a dovolíme si skonštatovať,  že mnohí z nich by obstáli aj v konkurencii žiakov z bežných základných škôl. V prednese boli žiaci na základe ročníka, ktorý navštevujú, zaradení do troch kategórií v poézii i v próze. Na základe rozhodnutia odbornej poroty dvaja najlepší z každej kategórie postupujú na krajské kolo Gaňovej Tarnavy, ktoré sa uskutoční  dňa 12.04.2016 v Ružomberku: Anetta Zábojníková, Nikola Dudíková, Alexandra  Pajgertová, Pamela Štrkáčová, Viktória Mintáchová, Mário Koller, Jaroslav Rác, Elin Balážová, Júlia Bojková, Miroslav Koller a Šimon Švenk. Svojim vystúpením prišli potešiť svojich rovesníkov žiaci zo Základnej školy v Papradne, ktorí sú členmi Detskej folklórnej skupiny Podžiaranček. 

  Na prehliadku  prijali pozvanie  aj títo vzácni hostia: Mgr. Jana Černická - metodička odboru školstva OU v Žiline, PaedDr. Anna Klein-Krušinová s manželom profesorom Ferdinandom  Kleinom, uznávaným odborníkom špeciálnej pedagogiky z Nemecka, pani Alena Kuniaková z Únie žien Slovenska, Mgr. Helena Janasová - riaditeľka ZŠ Papradno, pani Lada Rybáriková z Krajskej knižnice zo   Žiliny, pani Ľubica Raždíková z Mestskej knižnice z Bytče a Mgr. Janka Kalašová.

  Ďakujeme pozvaným hosťom za účasť a podporu nášho podujatia. Všetci zúčastnení žiaci HK a BS získali za účasť aj vecné ceny, za ktoré ďakujeme Únii žien Slovenska, zastúpenej p. Alenou Kuniakovou  a ostatným sponzorom. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásny a hodnotný umelecký zážitok.

  Fotogaléria: http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/285

  19.04.2016 20:30 | viac »
 • Beseda so spisovateľom

  Posledný marcový deň prišiel na našu školu významný hosť - pán spisovateľ Milan Húževka. Porozprával nám o svojom živote i tvorbe a odpovedal na zvedavé otázky žiakov 6., 7. a 8. ročníka. Za všetkých žiakov a učiteľov autora povestí zo stredného Považia dôstojne privítal Erik Koban z 8. triedy. Hosťa sme si uctili aj krásnym spevom dievčat v podaní Emky Bačíkovej, Sašky Drahošovej, Klaudie Jágrikovej, Sofky Šardzíkovej, Mariky Hroškovej a Pavlínky Tarožíkovej. Už dokonalejšie ani nemohol marec - mesiac knihy odovzdať svoju vládu aprílu na našej škole...

  Fotografie tu: 
  http://zspapradno.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=281#gallery/281

  10.04.2016 13:04 | viac »
 • Veľkonočné aktivity 2016
  http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/279
   

  U nás taká obyčaj

  Už pri vstupe do školy ste si mohli na dobových aj súčasných fotografiách a textoch všimnúť, že u nás v Papradne nie je núdza o zachovávanie zvykov. Veľkonočné obdobie je jedným z najkrajších v roku, preto sme sa aj my spolu so žiakmi ZŠ rozhodli privítať jar, ako sa patrí. Ľudové tradície patria už každoročne neodmysliteľne k dianiu v našej obci, preto sme všetky aktivity prispôsobili zvykom a remeslám typickým pre náš región. Pani Božena Beníková a p. Marta Jancová zdobili spolu s deťmi z 2. stupňa vajíčka, p. Ingrid Peťková im ukázala, ako krásne sa dajú ozdobiť perníky, p. Mária Hároníková vyšívala vzor papradňanského oplecka, žiaci 7. triedy – Juraj Burdej a Roman Sakala spolu s Timotejom Lališom z 8. triedy a bývalým žiakom Dominikom Balušíkom naučili pliesť spolužiakov korbáče, členovia FSk Bukoviny z Brvnišťa p. Jozef Pobočík a Patrik Pšurík prezentovali tradičnú výrobu píšťal, fujár a krpcov. Nechýbali ani tie naše papradňanské trávnice, ktoré nám s radosťou zapískali a zahrali. V počítačovej učebni boli pripravené videá a ďalšie informácie o Chodzení po máji a Šibákoch v Papradne, žiaci sa mohli v maskách aspoň nachvíľu zahrať na Šibačiarov a pohadzovať si tak handrovú bábiku – Emíľa medzi sebou. Dôkazom toho, že deti na tradície nezabúdajú, ale ich aj dodržiavajú, je fakt, že dokázali spätne reagovať na otázky o Veľkej noci a vedeli porovnať zvyky typické pre iné regióny Slovenska s tými, ktoré sa zachovali u nás v Papradne. Žiaci si mohli zakúpiť výrobky symbolizujúce veľkonočné sviatky, viacerým sa aj podarilo krásne vyzdobiť perníky, upliesť korbáče či zapískať na píšťalke. Navnadili sme sa na Veľkú noc a tá mohla začať.

  10.04.2016 13:01 | viac »
 • Šibáky v Papradne
  http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/278

  V Považskom osvetovom stredisku poučili naši žiaci z Podžiarančeka a členovia FSk Podžiaran deti z považskobystrických materských a základných škôl o tom, ako sa dodržiavajú zvyky na Veľkú noc u nás. Okrem toho ich naučili aj zopár hier, ktoré sa deti kedysi na bačovoch hrávali. A veru ich to i zaujalo. A nielen ich, ale aj redaktorov z Informačnej televízie Považská Bystrica a TV Považie. Reportáže si môžete pozrieť aj na internete. Ďakujeme p. Danke Čižmárovej, p. Danke Mahútovej, a celému tímu POSPB za pozvanie a tešíme sa niekedy nabudúce. 
   

  Článok: https://issuu.com/povazskobystrickenovinky/docs/13pbn2016 (str. 20)  TV Považie:

  http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/7821-tvoriv%C3%A9-dielne-pre-deti

   

  ITV Považská Bystrica: 

  http://i-televizia.sk/noviny_17.php

   

  Fotogaléria POSPB: 

  http://www.pospb.sk/rok-2016/sibaky-v-papradne.html?page_id=9137

  20.04.2016 21:51 | viac »
 • Chodzenie po máji 2016
  http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/276

  Obnovený autentický zvyk, ktorý prebiehal počas Kvetnej nedele.


  Po domoch roznášali aj plodivú silu

  Na Považí obnovili starodávny zvyk Chodzenia po máji. Robil sa na Kvetnú nedeľu.

  Čítajte viac: http://nasapovazska.sme.sk/c/20121312/po-domoch-roznasali-aj-polodivu-
  silu.html#ixzz45npAf2ec


  MY noviny: http://nasapovazska.sme.sk/c/20125147/obnovili-starodavny-zvyk.html

  TV Markíza:
  https://www.youtube.com/watch?v=cYQPKw4x0X4

  Video: 
  https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WEiXnvNEjqM&app=desktop
   
  19.04.2016 20:41 | viac »
 • Superstar v škôlke
  http://zspapradno.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=277#gallery/277
  30.03.2016 20:21 | viac »
 • Superstar v škôlke
  http://zspapradno.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=277#gallery/277
  30.03.2016 18:19 | viac »
 • Vzhľadom na to, že chceme autenticky obnoviť papradňanský zvyk Chodzenie po máji do života našej obce, budú dievčatá z DFSk Podžiaranček chodiť na Kvetnú nedeľu po skupinkách po dedine. Pred domom zaspievajú pieseň viažúcu sa k tomuto zvyku. Navštívia najmä svojich známych a rodiny. Ak máte záujem, v čase od 13.00 hod. ich môžete čakať pri dome aj Vy. Dúfajme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí vrátiť tento zvyk priamo do Papradna.
  16.03.2016 19:37 | viac »
 • Beseda so Štefanom Melišom
  http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/269
  16.02.2016 16:19 | viac »
 • Heligonkári Samko a Peťko Klabníkovci
  TV Markíza: https://www.youtube.com/watch?v=QzoGv0ai890&feature=youtu.be

  Od 6:45 https://www.youtube.com/watch?v=VVL6ndRVFRs&feature=share

  Fotogaléria: http://nasapovazska.sme.sk/c/20089769/v-lukach-sa-opat-stretli-heligonkari.html

  Článok v MY Považie (Obzor): http://nasapovazska.sme.sk/c/20093939/mladym-muzikantom-tlieskala-cela-sala.html

  http://zspapradno.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=268#gallery/268
  16.02.2016 15:07 | viac »
 • TV Považie - Krst knihy p. Márie Gáboríkovej Zvedavé húsky
  http://tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/6783-v-papradne-kniha-spojila-dve-gener%C3%A1cie
  26.01.2016 08:34 | viac »
 • http://www.tvlux.sk/archiv/play/8888
  26.01.2016 08:32 | viac »
 • Vianočný koncert v kostole - video
  https://www.youtube.com/watch?v=oeS3hsnXXtE
  26.01.2016 08:30 | viac »
 • Vianoce v Papradne - fotogaléria
  https://zspapradno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=262
  26.01.2016 08:30 | viac »
 • Štefan Meliš
  https://www.youtube.com/watch?v=aVQdqVcrcvc
  12.01.2016 09:09 | viac »
 • Podžiaranček na výstave fotografií
  https://www.youtube.com/watch?v=Xbcxb0r29jE
  12.01.2016 09:05 | viac »
 • https://www.youtube.com/watch?v=Rb9slKflS94
  12.01.2016 09:12 | viac »
 • https://www.youtube.com/watch?v=Mi7DRqUH47k
  12.01.2016 09:11 | viac »
 • https://www.youtube.com/watch?v=OKHsIPTRI1Q
  12.01.2016 09:11 | viac »
 • 02.12.2015 08:52 | viac »
 • 13.10.2015 19:58 | viac »
 • 13.10.2015 19:58 | viac »
 • 13.10.2015 19:57 | viac »
 • 13.10.2015 19:57 | viac »
 • http://papradnianskepiesne.webnode.sk/
  05.10.2015 18:57 | viac »


 • Dzeci na bačove

  Zemianske Kostoľany, strieborné pásmo
  05.10.2015 18:49 | viac »


 • Regionálna folklórna súťaž DFS, zlaté pásmo, postup na krajskú súťaž
  Dzeci na bačove
  05.10.2015 18:54 | viac »
 • 05.10.2015 18:44 | viac »


 • Celoštátna súťažná prehliadka detského folklóru, strieborné pásmo 
  Piesne z papradnianskej doliny
  05.10.2015 18:42 | viac »


 • Piesne z papradnianskej doliny - zlaté pásmo, postup na celoštátnu súťaž DFS
  05.10.2015 18:39 | viac »
 • 05.10.2015 18:34 | viac »
 • 05.10.2015 18:28 | viac »
 • 05.10.2015 18:27 | viac »
 • 05.10.2015 18:20 | viac »
 • 05.10.2015 18:12 | viac »
 • http://podziaran.sk/index.php/o-nas/podziarancek
  12.01.2016 09:15 | viac »

O tomto blogu

Zoznam článkov