Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

MATERSKÁ ŠKOLA

O NÁS

Materská škola Maťka a Kubka Papradno

                       

 

 

 

 

 

Motto:  „V človeku len to je pevné a stále, čím nasiakne mladý vek“

J. A. Komenský

 

 

 

Materská škola Maťka a Kubka  Papradno sa nachádza v budove základnej školy na prízemí. Má štyri triedy: Žabky, Lienky, Sovičky a Včielky. Poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie formou celodenného alebo poldenného pobytu. Vo výchove a vzdelávaní postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu.

 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ:     Mgr. Helena Janasová

Zástupkyňa pre MŠ:     Helena Gardoňová

 

 

Adresa:    Základná škola s materskou školou, Papradno 312

                  018 13 Papradno

 

 

Kontakt:   0901 704 335

                    mspapradno@centrum.sk

 

Zriaďovateľ :   Obec Papradno

 

 

Prevádzka:       6:15 -   15:45