Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Školský rok 2010 / 2011 Školský rok 2009 / 2010 Školský rok 2008 / 2009 Školský rok 2007 / 2008 Školský rok 2006 / 2007

17. júna 2008 sa zúčastnil Jakub Gablík, žiak 6. triedy, krajského kola postupovej súťaže v atletike v behu na 1000 m pod názvom Hľadáme nového Jozefa Plachého. Súťaž sa uskutočn na atletickom štadióne Spartaka Dubnica nad Váhom. Jakub podal mimoriadne dobrý výkon. Spomedzi takmer 40 bežcov skončil na výbornom 2. mieste, a tak si vybojoval postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 7. septembra 2008 v rámci medzinárodného atletického mítingu v Dubnici nad Váhom. Jakubovi prajeme veľa úspechov a budeme mu všetci držať palce, aby skončil čo najlepšie.

( Pozri fotoalbum )


Dňa 2. 6. 2008 prišli na našu školu pozdraviť deti k ich sviatku a predstaviť im najmodernejšiu hasičskú techniku hasiči HaZZ v Považskej Bystrici pod vedením nášho bývalého žiaka Mgr. Petra Tarožíka. Žiakov najviac priťahovala plnoautomatizované cisternové auto - jedno z najmodernejších v hodnote asi 30 mil. Sk, s plošinou ktorého sa hasiči dostanú k požiaru až na 8. poschodie. Deti okrem odborného výkladu mali možnosť posedieť si v autách, obliecť si záchranné vesty, zúčastniť sa pri hasení predstieraného požiaru, obdivovať záchranný čln, zapnúť maják či húkačku,... Toto všetko sú hasiči z Pov. bystrice ochotní urobiť u nich na hasičskej stanici aj pre ostatnú deti po telefonickom dohovore s p. Tarožíkom, ktorému srdečne ďakujeme za vydarenú akciu. po odchode hasičov pokračovali oslavy MDD zábavno - súťažnými hrami na školskom ihrisku. Počasie deťom prialo, slniečko sa na všetkých usmievalo a z nejedných detských úst sa ozvalo: " Keby sme MDD oslavovali častejšie! "
Máme to úspešne za sebou. Zvládli sme všetky súťažné disciplíny: Test z pravidiel cestnej premávky, Jazdu zručnosti ( prekážky ), Technickú časť, Postrehovú časť a Jazdu podľa pravidiel cestnej premávky. Prvé miesto nám tento rok uniklo o 1 bod a skončili sme ne krásnom 2. mieste. Získali sme diplom a pohár, Andrej Zboran a Soňa Šištíková boli ako najlepší jednotlivci ocenení diplomom, medailou a loptou, ktorú venoval Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica. Za reprezentáciu školy ďakujeme Patrikovi Jurčíkovi, Andrejovi Zboranovi, Soni Šištíkovej a Kataríne Balajkovej.


Riaditeľstvo ZŠ Papradno v mene všetkých svojich pracovníkov i žiakov srdečne ďakuje rodičom, spoluobčanom a všetkým tým, ktorí venovali našej škole 2% zo svojich daní. Celková suma činí 17266,- Sk. Srdečne ďakujeme!

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili okresného kola súťaže "Na bicykli bezpečne". zvíťazili sme a postúpili do krajského kola, ktoré bude 28. mája 2008. Držte nám palce. Budeme sa snažiť, čo najúspešnejšie reprezentovať okres Považská Bystrica. ( Pozri fotoalbum. )
Staviame my máje...  Keď začulo dievča túto pieseň pod svojím oblokom a sprevádzanú postavením mája, bolo to znakom veľkej ľúbosti, ktorú jej takto vyjadril mládenec pred celou obcou.Aby nebolo ľútosti pre dievčatá či chlapcov, ktorí sa ešte nezaľúbili, postavili sme máj vo vestibule našej školy.

40 žiakov našej školy sa pri príležitosti "Dňa Zeme" zúčastnilo ekologickej vychádzky spojenej so zberom odpadu z Podmanína do Manínskej tiesňavy.
Nechýbalo ani oceňovanie víťazov výtvarnej súťaže - „ODPAD A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“ /návrh na plagát/, ekohry, kvízy, súťaže pri chate Poniklec.

12. ROČNÍK DŇA NARCISOV SA USKUTOČNIL 11. APRÍLA 2008. Žiaci našej školy a občania obce Papradno prispeli do verejnej finančnej zbierky sumou 10220.- Sk. ĎAKUJEME!

Chcete získať inšpiráciu ako si vyzdobiť dom alebo byt? Navštívte nás a pozrite si našu výstavku Jarné veľkonočné všeličo.

II. plenárne ZRŠ, sa uskutočnilo dňa 13. 3. 2008 o 16,30 hod. v školskej jedálni. Na schôdzi ZRŠ sa volili zástupcovia z rodičov do Rady školy pri ZŠ Papradno na budúce štvorročné obdobie. 
Žiaci 2. a 3. ročníka absolvovali v termíne 4. - 7. 3. 2008 plavecký výcvik na plavárni v Púchove.

Žiaci 4. a 7. ročníka sa v rámci projektu Škola podporujúca zdravie zúčastnili dňa 5. 3. 2008 prednášky o zdravej výžive, ktorá sa uskutočnila na SZŠ v Považskej Bystrici. 

Jednou z pekných aktivít nášho Žiackeho parlamentu pri ZŠ v Papradne pod vedením p. učiteľky Ivety Ďurovcovej bola akcia Deti deťom, v ktorej sme sa rozhodli zapojiť sa do zbierky hračiek pre deti z Detského domova v Domaniži. Naši žiaci kladne zareagovali na výzvu a priniesli množstvo hračiek, plyšákov a skladačiek, ktoré doručili do Detského domova zástupcovia našich žiakov spolu s riaditeľom školy Mgr. Ivanom Šipekom. Po príchode na miesto sme boli milo prekvapení útulným prostredím domova i jeho okolím, ba aj príjemným správaním p. vychovávateliek, ktoré sa obetavo a láskavo starajú o svojich zverencov. Deti z Detského domova sa našej návšteve i darčekom veľmi potešili. Sme radi, že sme aspoň takouto troškou prispeli k spríjemneniu života detí v Detskom domove.

Vo štvrtok 31. 1.2008 sa v Kultúrnom dome v Papradne uskutočnil Maškarný bál. 

Jubilejný 30. ples rodičov sa uskutočnil 19. januára 2008 o 19,30 hod. v Kultúrnom dome Papradno.
 

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutočnil dňa 17.januára 2008 od 14,00 hod. do 17,00 hod.(štvrtok) v budove ZŠ Papradno. 

Naša škola úspešne oslávila 50. výročie svojho otvorenia . Oslava sa uskutočnila 6. októbra 2007 .