Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Školský rok 2010 / 2011 Školský rok 2009 / 2010 Školský rok 2008 / 2009 Školský rok 2007 / 2008 Školský rok 2006 / 2007
 • V pondelok 1. júna sa nám ľahšie a veselšie kráčalo do školy ako v iné dni. Prečo? Pretože sme mali sviatok, neučili sme sa, ale bojovali sme v školskom športovom areáli o to, kto z nás vystúpi na stupne víťazov a odnesie si „olympijskú medailu“. Súťaží bolo neúrekom, nechýbala dobrá nálada, hudba hrala, spolužiaci povzbudzovali, a hoci slniečko trošku štrajkovalo, počasie držalo s nami a vydržalo bez dažďa až do skončenia Olympijského dňa. Kto zvíťazil? Všetci, ktorí sa zapojili do športovania, pretože každý urobil v tento deň niečo pre svoje zdravie.Pozri fotoalbum.
 • V speváckej súťaži Slávik Slovenska si vyspievala žiačka 9. roč. Veronika Šamajová v silnej konkurencii pekné 2. miesto
 • Družstvo chlapcov 4. ročníka v Malom futbale McDonald Cup zabojovalo a obsadilo v okresnom kole 1. miesto
 • Jakub Gablík, žiak 7. triedy, sa v okresnom kole v behu na 1000 m umiestnil na 3. mieste
 • V okresnom kole dopravnej súťaže dňa 21. mája 2009 sme zvládli všetky súťažné disciplíny: Test z pravidiel cestnej premávky, Jazdu zručnosti ( prekážky ), Technickú časť, Postrehovú časť a Jazdu podľa pravidiel cestnej premávky. Prvé miesto nám tento rok o kúsok uniklo a skončili sme ne krásnom 2. mieste. Získali sme diplom a pohár. Za reprezentáciu školy ďakujeme Lucii Balušíkovej, Patrikovi Brezničanovi, Nikole Turičíkovej a Jozefovi Šamajovi.
 • Pred 13 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt Deň narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Takmer 95% populácie Slovenska tento projekt pozná a hodnotí ho pozitívne.Do 13. ročníka verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorý sa uskutočnil 17.apríla, sa prihlásilo 630 subjektov z celého Slovenska. Medzi nimi aj dobrovoľníci z našej školy. Vďaka dobrovoľným príspevkom do verejnej finančnej zbierky sme v našej obci prispeli sumou 387, 13 ,- €.
 • V okresnom kole Mc Donald's cup - malý futbal mladší žiaci, ktoré sa konalo 24. 4. 2009 v Považskej Bystrici nás úspešne reprezentovali chlapci 4. ročníka a získali 1. miesto. Za úspešnú reprezentáciu školy ĎAKUJEME!
 • V Kultúrnom dome Papradno sa vo štvrtok 19. 2. 2009 uskutočnil Maškarný ples. Každá maska bola ocenená. V závere plesu sa uskutočnla tombola o zaujímavé ceny.
 • Okresného kola 37.roč.Geografickej olympiády – kat.E,F,G,H,I sa v Považskej Bystrici dňa 3.februára 2009 v priestoroch CVČ, zúčastnilo 6 žiakov našej školy. Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a Jakubovi Sučíkovi, ktorý zvíťazil v kat. H držíme palce v krajskom kole.
 • Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovolného autora sa môžu zúčastnil žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ v troch kategóriách:I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ, II. kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ a III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ. Súťaž Šaliansky Maťko vznikla na počesť J.C.Hronského, ktorý bol známym autorom tohto literárneho žánru. V okresnom kole, ktoré sa konalo 23. 1. 2009 v CVČ sa žiak 2. roč. našej školy Filip Koreník umiestnil na 1. mieste. BLAHOŽELÁME, ĎAKUJEME ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY!
 • Dňa 23. 1. 2009 sa u nás uskutočnil výchovný koncert skupiny AYA, ktorý bol úplne skvelý. Ďakujeme. Bolo to urobené prístupnou formou so super slovníkom blízkym tínedžerom. Koncertom "Ži a nechaj žiť" sme nadviazali na naše minulo týždňové aktivity s témou šikanovania "Aby naše srdcia vážili viac". Veríme‚ že väčšinu‚ až na pár klasických výnimiek‚ koncert skutočne zabavil a zaujal.
 • Zápis do 1. ročníka ZŠ Papradno pre nový školský rok 2009/2010 bol v utorok 20.01.2009 od 14,00 do 17,00 hod. v priestoroch základnej školy.
 • V stredu 14. 1. 2009 sa od 14,00 hod. konalo individuálne triedne ZRŠ 6. A triedy, 7. triedy a 8. triedy.
 • 31. PLES RODIČOV sa konal v Kultúrnom dome v Papradne dňa 31. januára 2009. Do tanca hrala skupina Song. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ, SZUŠ.
 • V stredu sa na našej škole uskutočnila súťaž vo vianočnom aranžovaní. Ocenení boli Katarína Zdurienčiková - 4. tr., Dominika Brezničanová - 6. B, Mária Šamajová - 7. tr., Nikola Turičíková - 6. A, Milan Šamaj - 6. A a Pavol Jeleník - 6. A. Blahoželáme.
 • V rámci projektu Škola priateľská k deťom, do ktorého sa zapojili žiaci 7. ročníka dobrovoľníci UNICEF predávali vianočné pohľadnice.
 • Žiaci 7. ročníka sa zapojili do projektu Zem sme my so svojimi právami. Do súťaže sme zaslali práce, ktorých autorkami sú Simona Zboranová, Simona Kapráliková, Denisa Pavúková, Mária Šamajová a Erika Hrošková. Súťažné príspevky si môžete pozrieť na www.zemsmemy.qsh.eu.
 • Keďže sme poslúchali bol u nás Mikuláš. Ďakujeme OÚ Papradno.
 • V zbere šípok na brannom cvičení, ktoré sa konalo 10. 10. 2008 zvíťazila 5. trieda. Spolu nazbierali 19,60 kg šípok = 1,63 kg priemer na žiaka. BLAHOŽELÁME!
 • Žiaci našej školy sa 6. 10. 2008 zúčastnili výchovného koncertu "Piesne v tanečnom rytme", ktorý sa konal v kultúrnom dome.
 • Družstvo našej školy v zložení Simona Zboranová, Erika Hrošková, Andrej Zboran a Jakub Sučík získalo v obvodnom kole súťaže mladých záchranárov 3. miesto. Úspešne nás reprezentovalo aj družstvo v zložení Petra Škoríková, Mária Šamajová,Erik Cupan a Marek Šmulík ktoré skončilo na 6. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
 • V nedeľu 7.9.2008 sa Jakub Gablík žiak 7. triedy našej školy zúčastnil celoslovenského finále súťaže v behu na 1000 metrov Hľadáme nového Jozefa Plachého. Súťaž sa konala v Dubnici nad Váhom v rámci atletického telemostu, ktorého sa zúčastnili poprední svetoví atléti. Jakub sa v štartovom poli 24 pretekárov nestratil, statočne bojoval a umiestnil sa v strede štartového poľa na 12. mieste časom 3, 12 min. Byť na Slovensku na 12. mieste spomedzi viac ako 17 000 pretekárov, ktorí sa súťaže zúčastnili je veľmi pekný úspech. Jakubovi ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu ešte veľa športových úspechov.