Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

 • Poďakovanie

  Poďakovanie

  Opäť tu máme koniec školského roka.

  Vysvedčenia sú rozdané, utíchli školské chodby.

  A zrazu to, čo sme počas roka prežívali, už je za nami.

  Tento školský rok bol výnimočný. Zasiahla nám doňho korona, spôsobila zmätky v zabehnutom systéme, preverila naše schopnosti, ale ukázala nám v konečnom dôsledku  naše rezervy, aj na to, čo je dôležité.

  Nebolo to jednoduché obdobie ani pre nás, učiteľov, ani pre deti a samozrejme ani pre rodičov.

  Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zasadili o to, aby sme mohli tento školský rok zdarne dokončiť.

  Naša vďaka patrí predovšetkým všetkým rodičom, na ktorých ostala skoro všetka ťarcha školskej zodpovednosti. Nepodarilo by sa nám bez Vášho prispenia tak úspešne zvládnuť toto náročné obdobie. Zhostili ste sa ho skutočne veľmi zodpovedne.

  Naše poďakovanie patrí každému zamestnancovi tejto školy, či v kuchyni, ktorá z nás vychovala náročných gurmánov, alebo pani upratovačkám a školníkom, či pani ekonómkam.

  Nesmieme zabudnúť na obec, ktorá nás zastrešuje a všemožne vychádza v ústrety.

  Sme vďační aj vedeniu školy, že myslí na všetko potrebné a sme si vedomí, že to papierové more, ktoré je nekonečné, nás nezavalilo a mali sme možnosť sa preto naplno venovať deťom.

  Mimoriadna vďaka patrí aj pani Beníkovej, ktorá nás vždy ochotne prichýli u nej na Kolibe a my u nej môžeme stráviť krásne dopoludnia pohody a kľudu v jej krásnom zariadení.

  Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku. Pani učiteľke Murcovej za zmrzlinu pre našich žiakov na Deň detí a zároveň všetkým, ktorým na chode našej školy záleží.

   

  Vážime si to a sme Vám vďační, priatelia.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

  Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

  Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 spojené s odovzdávaním vysvedčení

  bude v stredu 30. 6. 2021 o 9:30 v Základnej škole s materskou školou Papradno.

  Pred slávnostným ukončením bude o 8:45 sv. omša na koniec školského roka v kostole v Papradne.

  Po ukončení o 10:30 pôjdu žiaci na obed do školskej jedálne a následne odchádzajú domov.

   

  Všetkým rodičom a žiakom Základnej školy s materskou školou Papradno prajeme

  príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov

  a pohodových dní.

   

 • Exkurzia na Považský hrad

  Exkurzia na Považský hrad

  Žiaci štvrtého ročníka sa 28. 6. 2021 zúčastnili exkurzie na hrad Bystrica.

  Zoznámili sa s históriou nášho regiónu a prehĺbili si vedomosti učiva vlastivedy.

  Vydarené počasie a krásne výhľady stáli za námahu.

 • Najlepší čitateľ roka

  Najlepší čitateľ roka

           Počas celého školského roka 2020/2021 sa opäť tretiaci z našej školy usilovali o získanie titulu Najlepší čitateľ roka. Získať ho vôbec nebolo ľahké. Žiaci pred triedou prezentovali prečítané knižky a tohtoročný víťaz Šimon Hrebičík ich prečítal úctyhodných 12. Jeho čitateľské tempo sa snažili dobehnúť Oliver PongrácPeter Klabník, no ich výkon, 7 prečítaných kníh, stačil len na 2. miesto.

          Ale víťazi sú vlastne všetci súťažiaci,  ktorí siahli po knihe, pretože pri čítaní získali nových kamarátov, nové skúsenosti a prežili zaujímavé dobrodružstvá. A vďaka ich usilovnosti sa náš čitateľský strom  pekne zaplnil novými lístkami. Želáme si, aby budúci rok bol ešte košatejší!

  Všetkým čitateľom prajeme nezabudnuteľné chvíle strávené s najvernejším priateľom človeka - knihou,

  ktorý je pri vás vždy, keď ho potrebujete!

 • Beseda so spisovateľkou Máriou Gáboríkovou

 • Didaktické hry 2021

 • Matematický klokan 2021

  Matematický klokan 2021

  Matematický klokan nie je žiadny hrdina z komixu, ktorého najobľúbenejšou činnosťou je počítanie,

  ale najväčšia  matematická súťaž na svete. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída n.o.

  Naši žiaci sa do súťaže zapájajú pravidelne aj vďaka výraznej podpore ZRŠ,

  ktoré prispieva na štartovné súťaže rovnou polovicou. Ďakujeme!

  V apríli tohto roku  na našej škole súťažilo neuveriteľných 41 detí  v 5 kategóriách Klokanko 1-4 a Školák 5. Spomedzi nich sa traja zaradili medzi úspešných riešiteľov, čo znamená, že predbehli aspoň  80% súťažiacich vo svojej kategórii. Sú to žiaci tretieho ročníka Peťko Klabník, Jakubko Hroško a Oliver Pongrác. Peťko Klabník si vyslúžili aj titul Školský šampión. Srdečne blahoželáme!

  V jednotlivých kategóriách sa na 1. mieste z triedy umiestnili títo žiaci:

  Kategória Klokanko 1 - Ninka Priedhorská, 

  Kategória Klokanko 2  - Radko Hipík,

  Kategória Klokanko 3 -  Peťko Klabník,

  Kategória Klokanko 4 - Samuel Kurnocík,

  Kategória Školák 5 -  Emma Jánošíková.

   

  Zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a  tešíme sa spolu s vami  na MATEMATICKÉHO  KLOKANA 2022!

 • VYV - portrét

  Do fotogalérie bol pridaný nový album VYV - portrét.

 • Literárna súťaž - O cenu Dominika Tatarku

  V máji sa konal už 18. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Dominika Tatarku, ktorý každoročne vyhlasuje ZŠ v Plevníku-Drienovom na počesť slávneho rodáka. Petra Tarožíková, žiačka z ôsmej triedy, sa taktiež zapojila do súťaže so svojou prácou pod názvom Metero 10.

  Napriek silnej konkurencii a počiatočným Peťkiným pochybnostiam sa porote poviedka zapáčila a právom jej udelila Cenu MO MS v Považskej Bystrici.

  Peťke srdečne gratulujeme a želáme jej aj naďalej chuť a inšpiráciu pri rozvíjaní tvorivého talentu!  

 • Organizácia výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 od 17. 5. 2021

   MŠ - otvorená pre všetky deti.

  Podmienka: Pri nástupe do MŠ bude nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  I. stupeň ZŠprezenčný spôsob výučby pre všetkých žiakov.

  Podmienka: Pri nástupe do ZŠ bude nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  II.stupeň ZŠ - prezenčný spôsob výučby pre všetkých žiakov.

  Podmienka: Pri nástupe do ZŠ bude nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   

  Žiaci sa pripravia na vyučovanie podľa rozvrhu platného od 17.5.2021 zverejneného na webstránke školy.

  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú automaticky prihlásení na obed. V prípade, že nemáte záujem o obedy, treba sa odhlásiť.

   

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín

   

  Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín má u nás už dlhoročnú tradíciu a vysokú úroveň. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 5.05.2021 a zúčastnili sa ho vybraní žiaci všetkých ročníkov I. stupňa (víťazi triednych kôl). Spolu 19 žiakov prispelo svojím prednesom  poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

  Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Porota mala skutočne ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže, vybrať tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Na všetkých zúčastnených čakala pekná odmena a víťazi boli odmenení potleskom, krásnou knihou, sladkosťami i  diplomom. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne, všetci sme pri nich prežili krásne popoludnie.

  Za organizačné zabezpečenie ďakujeme pani učiteľkám 1. – 4. ročníka a p. uč. Cigánikovej.

   

  VYHODNOTENIE:

  1. miesto – Hanka Balušíková – II. B (poézia)

  2. miesto – Aleš Strašík – II. A (poézia) a Eva Zboranová - IV. trieda (próza)

  3. miesto – Anna Říčková – III. trieda (próza)

  4. miesto- Viktória Trnčíková – III. trieda (poézia)

  5. miesto – všetci ostatní súťažiaci 

   

  Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie ročníky! Opäť sa potvrdila stará známa múdrosť:

  „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

   

 • Organizácia výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 od 10. 5. 2021

   

  - otvorená pre všetky deti.

   Pri nástupe do MŠ je nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   

  I. stupeň ZŠ - prezenčný spôsob výučby.

   Pri nástupe do ZŠ je nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   Zákonný zástupca - bez povinnosti preukazovať sa negatívnym testom na ochorenie      
   Covid-19.

   

  II. stupeň ZŠ

  Ročníky 5. - 7. - dištančný spôsob výučby.         

  Ročníky 8., 9. - prezenčný spôsob výučby.

   Pri nástupe do ZŠ je nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   Zákonný zástupca, žiak - bez povinnosti preukazovať sa negatívnym testom na  ochorenie Covid-19.

   

 • Organizácia výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 od 3. 5. 2021

   

  - otvorená pre všetky deti.

  Pri nástupe do MŠ je nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Zákonný zástupca - bez povinnosti preukazovať sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19.

   

  I. stupeň ZŠ - prezenčný spôsob výučby.

   Pri nástupe do ZŠ je nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   Zákonný zástupca - bez povinnosti preukazovať sa negatívnym testom na ochorenie   Covid-19.

   

  II.stupeň ZŠ

              Ročníky 5. - 7.  - dištančný spôsob výučby.

            

  Ročníky 8., 9.   - prezenčný spôsob výučby.

   Pri nástupe do ZŠ je nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   Zákonný zástupca, žiak - bez povinnosti preukazovať sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19.

   

 • Zápis detí do materskej školy

  Zápis detí do materskej školy

  Oznamujeme rodičom, že od 3. do 20. mája 2021 bude

  zápis detí do materskej školy.

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete 

  na stránke Základnej školy s materskou školou,

  alebo si ju príďte zobrať priamo do materskej školy.

  Na žiadosti musí byť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete stiahnuť aj TU.

 • Organizácia výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 od 26.4. 2021

  - otvorená pre všetky deti.

  Podmienka: pretestovanie zamestnancov a jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Pri nástupe do MŠ bude nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  I. stupeň ZŠ – prezenčný spôsob výučby pre všetkých žiakov.

  Podmienka: pretestovanie zamestnancov a jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý

  s ním žije v spoločnej domácnosti. Pri nástupe do ZŠ bude nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  II.stupeň ZŠ

      Ročníky 5. - 7.  - dištančný spôsob výučby.

      Ročníky 8., 9.   - prezenčný spôsob výučby.

  Podmienka: pretestovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiaka. Pri nástupe do ZŠ bude nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  22. apríl je Deň Zeme. Čím ďalej tým viac si uvedomujeme, čo pre nás

  naša planéta znamená. Ale nie vždy sa k nej správame zodpovedne a chránime ju.

  Považujeme za samozrejmé dýchať čerstvý vzduch, piť krištáľovo čistú vodu, siať

  a žať úrodu.

  Naša Zem má mimoriadnu schopnosť sa regenerovať, ale jej možnosti sú tiež obmedzené.

  A kde je tá hranica únosnosti?

  Je dobre, že aspoň jeden deň v roku nás donúti uvedomiť si, čo všetko pre nás

  matka Zem znamená.

  A je dobre, že si to v plnej miere uvedomujú aj deti. Veď v ich rukách bude čoskoro budúcnosť našej planéty.

  V tento deň každá trieda našej školy niečo užitočné pre svoje okolie spravila. Lebo mať vedomosť

  o danom probléme a nič pre to neurobiť, je ten najhorší variant, aký môže byť.

  Preto sme všetci priložili ruku k dielu.

  Prváci sadili kvety, robili papierové zemegule, pracovali s prírodninami.

  Druháci triedili odpad.

  Tretiaci zbierali odpadky v okolí školy a písali želania Zemi.

  Štvrtáci zbierali odpad v školskom areáli a upratovali.

  Všetci s chuťou priložili ruku k dielu a bolo vidieť, že si uvedomujú, aké je to dôležité a potrebné.

  Ak zostanú tak zodpovední a uvedomelí ako sú teraz, veru nemusíme mať obavy

  o budúcnosť našej krásnej modrej planéty.

 • Straty a nálezy

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Straty a nálezy.

  Fotky budú priebežne aktualizované.

  Vážení rodičia,

  vo fotoalbume "Straty a nálezy" nájdete fotografie oblečenia, ktoré už dlhší čas nemá svojho majiteľa. Ak niektoré z vecí spoznáte, môžete si ich vyzdvihnúť vo vestibule školy alebo upovedomiť o nich svoje dieťa. Oblečenie, ktoré zostane v škole po skončení školského roka, bude darované na charitu.

              Ďakujeme.

 • Zápis do 1. ročníka

  Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13  Papradno

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

   

  ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

  na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 8.4.2021 do 15.4.2021.

   

  Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky.

   

  Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

  a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

 • Organizácia vyučovania od 19. 4. 2021

  Do školy idú žiaci 8. a 9. ročníka podľa upraveného rozvrhu.

  Na základe metodického usmernenia k návratu žiakov do škôl sme zaradili do vyučovania aktivity zamerané na adaptáciu v školskom prostredí, ako rozvoj komunikácie, prevencia problémového správania, rozvoj pozitívnej klímy v triede, rozvoj empatie a tolerancie, prevencia šikany a pohybové aktivity. Tieto aktivity budú súčasťou vyučovania a prednostne sa na ne zameriame na triednických hodinách (THF), hodinách so školským špeciálnym pedagógom (ŠŠP), triednych aktivitách (TRA) a hodinách telesnej výchovy (TSV).

  Príchod do školy – 7:40

  Podmienka: pretestovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a samotného žiaka. Pri nástupe do ZŠ bude nutné predložiť príslušné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (dostali ste ich v utorok).

  Testovanie pre žiakov sa bude konať dňa 16.4. 2021 (piatok) od 17:15 do 18:00 v DK Papradno. Otestovať sa môžete dať aj samostatne na hociktorom inom odbernom mieste.

  Žiaci, ktorí chodia na obedy do školskej jedálne, majú obedy zabezpečené.

   

                                                                                                                   Vedenie ZŠ s MŠ Papradno

 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 bez osobnej prítomností detí.

  Zapísané budú deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 a deti, ktoré mali odklad.

  Zákonní zástupcovia dieťaťa na webovej stránke Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 www. zspapradno.edupage.org vyplnia elektronickú prihlášku, ktorá po vyplnení zaznamená Vás aj Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka. Prihlášku si môžete vyplniť  - TU.

  Elektronickú prihlášku rodičia vyplnia aj v prípade, ak majú záujem o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ a túto skutočnosť uvedú v poznámke.

  Potrebné dokumenty, podpisy a rozhodnutia budeme riešiť po skončení mimoriadnych opatrení a znovuotvorení škôl.  Zákonných zástupcov budeme včas informovať.

strana: