Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Utorok 30. 11. 2021
Počet návštev: 5729091

Novinky + naše aktivity

Novinky

 • OD 29.11.

  - krúžková činnosť do odvolania pozastavená.

  - SZUŠ Stella - tanečný odbor - do odvolania pozastavené.

  - SZUŠ Stella - hudobný odbor - do odvolania pozastavené.

  - ZUŠ IWK - výtvarný odbor - do odvolania pozastavené.

 • Štvrtáci z Papradna zvíťazili v krajskom kole medzinárodnej online súťaže

  v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát.

  Žiaci sa počas trvania súťaže od 20. októbra naučili až 158 nových slovíčok.

  Postúpili tak do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa koná

  v termíne 17. - 24. novembra.

  Jazykový WocaBee šampionát prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,

  výskumu a športu SR.

  Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe 1 - TU a v tlačovej správe 2 - TU.

 • Naša škola sa aj tento rok zapojila do už 12. ročníka projektu "Záložka do knihy spája školy", ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Koordinátorkou projektu na našej škole bola Mgr. Eva Gastnerová. Tento rok sa do projektu prihlásilo 928 škôl, a to z Českej republiky 224 a zo Slovenskej republiky 704 škôl.

  S napätím sme čakali, ktorá bude naša partnerská škola. Stala sa ňou Základná škola, Šmeralova 25 z Prešova. Naši žiaci vyrábali záložky hlavne na hodinách výtvarnej či literárnej výchovy, na pracovnom vyučovaní, niektorí ich vyrábali aj v školskom klube detí alebo v rámci záujmových krúžkov. Ojedinele aj doma. Záložky boli vyrábané rôznymi technikami. Bola na nich stvárnená tohtoročná téma projektu Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda 2021.

  Šarkaniáda očami Viktórie Trnčíkovej zo 4. ročníka: "Na kopci sa zišla skoro celá naša dedina. Boli tam šarkany od výmyslu sveta. Videla som veľké, malé, kúpené, ba aj doma vyrobené. Ja som mala veľkého pestrofarebného motýľa. Všetky deti boli na konci odmenené."

 • Naša škola má víťaza okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu!

  Žiaci 4. triedy našej školy získali prvenstvo v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže a postupujú do krajského kola.

  V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Tento ročník sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
  Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee.
  Celkovo sa do súťaže zapojilo takmer 60 000 žiakov. V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi stali žiaci 4. triedy našej školy, ktorú vedie p. uč. Gastnerová. Gratulujeme! Žiaci získali prvenstvo vďaka tomu, že v súťažnom období od 20.10. do 29.10.2021 nahrali denne v priemere 599 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka. Najlepšími hráčmi sa stali Nellka Kontilová (2954 bodov), Laura Palková (2677 bodov) a Samuel Knapo (1636 bodov).
  Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok.
  Vďaka tomu, že podali skvelý výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postupujú do krajského kola, ktoré začína 3.11. a končí 12.11.2021.

  Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do česko-slovenského f